Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v roce 2021

Ozimé obiloviny byly podle stavu k 30. listopadu 2020 vysety na 890 tis. ha, řepka na 350 tis. ha. Meziročně je plocha ozimých obilovin nižší o 73 tis. ha (-7,6 %), řepky ozimé o 18 tis. ha (-4,8 %).
Ozimé obiloviny byly vysety na 890 tis. ha, tj. meziročně o 73 tis. ha méně (-7,6 %). Zásadní podíl na poklesu ploch ozimých obilovin má pšenice, jejíž plocha 710 tis. ha je meziročně nižší o 65 tis. ha (-8,4 %), nižší je i plocha žita 27 tis. ha (-4 tis. ha; -13,5 %) a triticale 37 tis. ha (-6 tis. ha; -13,3 %). K mírnému nárůstu plochy na 116 tis. ha došlo u ječmene (+2 tis. ha; +1,6 %).
„Zemědělci měli v oblastech s nadměrnými srážkami problémy se zasetím ozimů, což se projevilo i na celkovém poklesu vysetých ozimých plodin, zejména pšenice,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.
Řepka ozimá byla vyseta na 350 tis. ha, její plocha klesla o 18 tis. ha (-4,8 %).
Souhrnná informace Českého statistického úřadu k osevním plochám zemědělských plodin bude zveřejněna podle stavu osevů k 31. květnu 2021 současně s prvním odhadem sklizně vybraných plodin k 10. červnu formou Rychlé informace a navazujících elektronických publikací dne 2. července 2021. (29.1.2021)