Oslavte rok českých pralesů návštěvou lesních katedrál

Ochrana a výzkum lesních porostů má na našem území velmi dlouhou tradici. Nejstarší rezervace, jádro dnešního Žofínského pralesa, vznikla dokonce o čtyřicet let dříve, než Československá republika. Proto se rok 2018 stal nejen rokem české státnosti, ale i rokem pralesů. A právě v rámci oslav mohu zájemci zažít zcela výjimečné exkurze do pralesa na Žákově hoře nebo Salajka v Beskydech. Na exkurze se mohou lidé registrovat na webu Agentury ochrany přírody webu Agentury ochrany přírody.
Možnost nahlédnout do nejpřísněji chráněných lokalit nabízí Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, jehož odborníci se stanou průvodci po tajemných lesních katedrálách.
Památník dob dávno minulých
Historie ochrany lesa je v české kotlině velmi stará, dokonce starší než vznik samostatného Československého státu. Proto se rok 2018 stal nejenom rokem české státnosti (1918-2018), ale také Rokem českých pralesů. Již v roce 1838 se rozhodl majitel novohradského panství Jiří František August de Langueval-Buquoy, že jádrové území dnešního Žofínského pralesa zachová „jako památník dob dávno minulých názornému požitku pravých přátel přírody“.
Jednalo se o první vědomou ochranu pralesovitého porostu na našem území a o čtvrtou lokalitu v Evropě. A o dvacet let později, v roce 1858, se na podnět vimperského lesního správce Josefa Johna rozhodl kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu, že v oblasti hory Boubín uchrání od těžby pralesovitý porost. V něm Josef John prováděl od roku 1847 výzkumné práce za účelem využití poznatků o dynamice pralesa v lesním hospodaření. Tak se začala psát historie Boubínského pralesa.
Z toho je zřejmé, že stejně jako historie ochrany pralesovitých porostů, je stará i snaha o jejich výzkum. Současná síť zvláště chráněných území zahrnuje mimo jiné nejcennější zbytky pralesovitých porostů a to jak v národních parcích, tak v maloplošných rezervacích po celém území ČR. Jejich ochrana se stala součástí kultury, a proto kulatá výročí našich nejstarších rezervací dala název i Roku českých pralesů. Další informace najdete na webu Rok českých pralesů. (7.9.2018)