Oživení ve službách

Ve 2. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 13,8 %, bez očištění o 14,8 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 3,4 %.
Vývoj ve 2. čtvrtletí 2021
Mezičtvrtletně se tržby ve službách ve 2. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 3,4 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenala všechna odvětví služeb. Nejvyšší růst tržeb vykázalo odvětví ubytování a pohostinství.
Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 13,8 %. K meziročnímu růstu došlo ve všech odvětvích služeb. Růst byl z velké míry způsoben nízkou srovnávací základnou.
Meziročně bez očištění se tržby zvýšily o 14,8 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:
- v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 25,4 %. Na více než dvojnásobek vzrostly tržby letecké dopravě (růst o 132,8 %). Zvýšení tržeb zaznamenalo také skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 30,9 %), poštovní a kurýrní činnosti (o 25,0 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 19,5 %). Nižší tržby vykázala pouze vodní doprava, a to o 0,1 %;
- v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 32,7 %. Růst tržeb byl zaznamenán ve stravování a pohostinství (o 33,3 %) i v ubytování (o 29,7 %);
- informačním a komunikačním činnostem se tržby zvýšily o 6,1 %. Dvouciferný růst zaznamenal tzv. filmový a hudební průmysl (růst o 73,0 %) a informační činnosti (růst o 13,1 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb vykázala také tvorba programů a vysílání (o 9,5 %), vydavatelské činnosti (o 5,9 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 5,3 %) a telekomunikační činnosti (o 1,5 %);
- v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 2,8 %. Nejvíce se růst projevil v oblasti realitních kanceláří a správy nemovitostí (o 20,0 %). Naopak nižší tržby zaznamenal pronájem nemovitostí (o 1,4 %);
- v profesních, vědeckých a technických činnostech vzrostly tržby o 10,9 %. Největší vliv na tento vývoj měl růst tržeb reklamních agentur a průzkumu trhu (o 21,7 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 12,2 %), právní a účetnické činnosti (o 11,0 %) a architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy (o 10,3 %). Naopak nižší tržby vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru (o 0,7 %);
- v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 19,8 %. Nejvýrazněji se růst projevil u cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (růst o 402,4 %). K růstu tržeb došlo u agentur práce (o 26,1 %), činnostech v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 13,4 %) a administrativních, kancelářských a jiných podpůrných činností pro podnikání (o 11,2 %). Meziroční nárůst zaznamenaly i činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,5 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,8 %). (9.8.2021)