Ozvěny Davosu

Tradiční Světové ekonomické fórum (WEF) ve švýcarském Davosu letos proběhlo v obvyklém termínu 25. - 29. 1. 2021 virtuální formou. Setkání světových leaderů přineslo mnoho klíčových diskuzí a témat z aktuálního světa.
Pandemie ještě zrychlila změny na trhu práce, které nastartovala technologická disrupce. Prohlubují se nerovnosti, ohrožených skupin přibývá. Řešením jsou rekvalifikace, zvyšování kvalifikace a inkluze. Kromě dovedností zaměstnanců se ale nesmí zapomenout na zdraví a well-being.
Úkoly pro budoucnost
Pandemie COVID-19 ukázala, že žádný člověk, ani žádná instituce sama o sobě nemůže samostatně řešit ekonomické, environmentální, sociální nebo technologické výzvy globalizované společnosti. Pandemie urychlila změny, které byly patrné již před jejím vznikem. Zrychlila změny na trhu práce, které nastartoval Průmysl 4.0.
Stojíme na kritickém rozcestí. Jak se můžeme v celém světě vyvarovat chyb, které se staly v roce 2020? Jak můžeme získat důvěru lidí, uskutečnit rychle zásadní rozhodnutí a nastavit nové priority? WEF vyzvalo globální leadery k tomu, aby reflektovali nové výzvy, aby pomohli definovat rizikové oblasti a spoluvytvářet nové principy, zásady či politiky a svými dostupnými možnostmi pozitivně ovlivňovali lidi ze všech vrstev společnost tak, aby naše společná globální budoucnost byla udržitelná, soudržná a více inkluzivní.
Tři velké výzvy budoucnosti světa práce
1. Ohrožené skupiny na trhu práce
Pandemie COVID-19 ztěžuje každému člověku práci a vzdělání. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé z již znevýhodněného prostředí. Lidé s omezeným přístupem k technologiím, internetovému připojení, prostředkům. Děti ze znevýhodněného nebo nepodnětného prostředí nemají přístup ke vzdělání. V práci jsou pandemií nejvíce zasaženi pracovníci ze sektorů, jejichž práce byla vlivem koronaviru pozastavena, mladí lidé a absolventi, ženy a nekvalifikovaní pracovníci. 
2. Budoucí svět práce nutně musí být více flexibilní a inkluzivní
Na jedné straně již 225 milionů lidí po celém světě ztratilo vlivem pandemie svá zaměstnání, na druhé straně firmy stále nemohou najít vhodné pracovníky na svá otevřená pracovní místa. Zaměstnavatelé se nutně musí otevřít větší flexibilitě, novým způsobům práce a inkluzi.
3. Dovednosti, zdraví a well-being klíče k obnově světa práce
Nedostatek talentů se bude ještě více prohlubovat. K technologické disrupci se přidala ta pandemická a najít toho správného zaměstnance s těmi správnými dovednostmi bude ještě těžší. Lidé, kteří budou mít ty správné dovednosti a dostatečné zdroje a příležitosti, budou potřebovat více pečovat o své fyzické a mentální zdraví a o svůj životní well-being.
 Získávání nových dovedností v globálním světě práce
Zpráva WEF Jobs Report 2020 poukazuje na to, že 43 % dotázaných zaměstnavatelů plánuje snížit počet svých zaměstnanců a 34 % plánuje naopak počet svých zaměstnanců zvýšit, a to díky implementaci nových technologií. Očekává se, že celosvětově naroste počet nezaměstnaných lidí, kteří nebudou moci vykonávat jiné zaměstnání, protože nebudou mít dostatečně dovednosti. Naopak firmy budou stále hledat zaměstnance nové.
Co všechno je potřeba udělat pro to, aby lidé mohli začít pracovat na pracovních místech budoucnosti? Jak mohou podniky, státní orgány a další instituce a organizace spolupracovat, aby rekvalifikace lidí byla účelná, smysluplná a funkční? „Je tu důvod k optimismu: na zvyšování kvalifikace a rekvalifikace je v posledních pěti až šesti letech kladen větší důraz. Zaměstnavatelé se více zaměřují na školení a rozvoj svých zaměstnanců,“ uvedl v panelové diskuzi v Davosu Jonas Prising, CEO ManpowerGroup Inc. „Svět práce už nikdy nebude stejný. Věříme, že bude lepší.“
Situace na trhu práce v České republice
Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup Index trhu práce můžeme v České republice v prvním kvartálu roku 2021 očekávat další propouštění, na druhé straně budou stále neobsazena některá pracovní místa. „Na trhu práce probíhá několik protichůdných tendencí. Vidíme masivní odchody lidí z gastronomie, úplně zamrzlý trh práce ve výrobě, nábory v e-commerce a logistice, nedostatek lidí s technickým profilem a velmi omezenou schopnost trhu přesouvat velké počty lidí do jiných sektorů,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. Míra nezaměstnanosti se v únoru 2021 pohybuje na úrovni 4,3 %. Mnoho propuštěných lidí využilo koncem minulého roku možnost překlenout výpadek příjmu na předvánočních brigádách a dočasných pracovních místech. Zatímco i v předchozích letech byl zájem o tyto brigády vysoký, panovala mezi brigádníky jistá fluktuace. Tentokrát se na dočasná pracovní místa hlásilo velké množství spolehlivých brigádníků z oboru gastronomie a cestovního ruchu. Flexibilita pracovních pozic pomohla překlenout náročné období na obou stranách. Například situace v pohostinství je stále nejistá a plná očekávání. Mnoho lidí stojí před rozhodnutím, zda mají změnit svou profesi a zkusit začít pracovat v jiném oboru, nebo využít nabídky dočasných pracovních míst a při nejbližší příležitosti se vrátit do gastronomie. „Největší propouštění přišlo v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, kde podle našeho aktuálního průzkumu bude nadále 28 % firem propouštět. Lidé uvolnění v této oblasti hledají práci nejčastěji ve službách, logistice a administrativě. Masivně reagují na pozice recepčních, administrativní podpory, obchodní pozice nebo na práci v zákaznickém servisu. Vedle toho mnoho výrobních firem potřebuje nové zaměstnance, ale počet uchazečů jim oproti době před pandemií ještě poklesl. Vládní program Antivirus sice zabránil propouštění, ale také zastavil přirozenou fluktuaci zaměstnanců, kteří nechtějí jít v této době do nejistoty.“ dodala Jaroslava Rezlerová.
Transformace trhu práce
Podle WEC (World Employment Confederation – Světové konfederace zaměstnanosti) bude klíčové podpořit firmy i zaměstnance v možnosti přesunout se do jiných sektorů, využít příležitosti otevřených pracovních míst, pomoci lidem změnit kvalifikaci a získat nové zaměstnání. Tato transformace se na trhu práce nestane samovolně. Již teď je zřejmé, že lidé i organizace budou potřebovat podpořit, aby mohli dobře zvládnout tuto změnu. Na trhu práce již teď panují oprávněné obavy a povinností státu bude co nejrychleji spustit nové programy podpory – rychlá rekvalifikace lidí, podpora flexibilních úvazků, zřízení podporovaných rekvalifikačních míst, nová legislativa a nové právní předpisy, které pomohou dokončit tuto transformaci. Prioritou bude ve většině zemí pomáhat jednotlivcům v nejvíce zasažených odvětvích získat přístup k pracovním příležitostem v odvětvích, kde je stále vysoká poptávka po personálu. Lidé budou potřebovat podporu při vyjednávání těchto přechodů. Nové aktivní politiky zaměstnanosti budou nutně muset reflektovat tuto transformaci. V aktuální extrémní volatilitě pracovního trhu bude klíčové využití dočasných pracovních míst, jako odrazového můstku do nových odvětví.  „Zvýšila se nerovnováha mezi lidmi, kteří nemohou získat rozumnou práci, a firmami, jež nemohou najít zaměstnance. Svět se ještě víc rozdělil na lidi, kterým rostou mzdy, a ty, kterým klesly příjmy a musí se rekvalifikovat. Pokud správně nastavíme nové standardy v práci a budeme je dodržovat, máme šanci úspěšně restartovat ekonomiku.“ upozorňuje Jaroslava Rezlerová.
ManpowerGroup v České republice
V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2019, díky své síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců
Jaromír a Věra Hamplovi, foto: ManpowerGroup (5.3.2021)