P&G oznamuje nové cíle pro udržitelnost životního prostředí

 
Společnost Procter & Gamble oznámila, že dosáhla mnoha ze svých cílů v oblasti udržitelnosti životního prostředí stanovených pro rok 2020. Zbytek plánuje splnit co nejdříve a zároveň stanovila nové, rozsáhlé cíle pro rok 2030. Program s názvem “Ambice 2030” má umožnit a inspirovat pozitivní dopady na životní prostředí a společnost. Zároveň má vytvářet hodnotu pro firmu a spotřebitele.
“Věříme, že společnost P&G může být silou pro dobro a pro růst. Nadále se snažíme uspokojit spotřebitele a zároveň jim umožnit zodpovědnou spotřebu,” řekl David Taylor, generální ředitel a předseda představenstva společnosti P&G. “Spotřebitelé očekávají, že značky, kterým důvěřují, poskytnou vynikající výsledky a pomohou vyřešit některé ze složitých úkolů, kterým čelí náš svět. Náš globální dosah, naše porozumění pěti miliardám spotřebitelů a naše schopnosti inovovat nám dávají jedinečnou možnost uskutečnit pozitivní změny.”
Ambice pro splnění cílů do roku 2030 společnosti P&G zahrnují:
 
  • Značky: Dvacet předních značek společnosti P&G jako jsou Ariel, Jar, Head & Shoulders, Pantene nebo Pampers umožní a inspirují zodpovědnou spotřebu prostřednictvím obalů, které jsou 100% recyklovatelné a znovu použitelné.
  • Dodavatelský řetězec: Výrobní závody společnosti P&G zredukují emise skleníkových plynů na polovinu a obstarají dostatek obnovitelné elektřiny k napájení 100 % našich závodů. Z obnovitelných zdrojů získá společnost 5 miliard litrů vody.
  • Společnost: Společnost P&G bude i nadále vytvářet dlouhotrvající partnerství, která umožní lidem, planetě i našemu podnikání prosperovat. Partnerství bude vytvářet, aby zabránila vyhazování plastového odpadu do oceánů, aby chránila lesy, rozšiřovala řešení pro recyklaci absorpčních hygienických produktů a chránila vodní nádrže po celém světě.
  • Zaměstnanci: Společnost P&G zapojí, vybaví a odmění své zaměstnance, kteří budou o udržitelnosti přemýšlet a praktikovat ji ve své každodenní práci. Odměna za pokrok bude zahrnuta v osobním ohodnocení zaměstnance.
Jako lídr v oblasti životního prostředí dosáhla společnost P&G již mnoha cílů stanovených pro rok 2020: zaměřené na ovzduší (od roku 2010 snížení emise skleníkových plynů o 16%), spotřebu vody (od roku 2010 snížení spotřeby vody ve výrobních zařízeních o 27%), a odpadu (dosažení nulového výrobního odpadu na více než 80 % výrobních míst).
Ve střední Evropě přispívá společnost P&G k rozvoji strategie udržitelnosti. Společnost ve střední Evropě vyrábí produkty pro péči o domácnost a o tkaniny, především značky jako jsou Ariel, Lenor nebo Jar. Závod v Rakoně splňuje nejvyšší ekologické standardy. V roce 2011 dosáhl nulového odpadu vyváženého na skládku – 80 % odpadu je recyklováno a 20 % přeměněno na energii.  Značky na českém trhu vybízejí spotřebitele k zodpovědné spotřebě: například Jar tablety do myčky (Jar Platinum) vyčistí zbytky jídla bez předmývání, což ušetří až 10 000 litrů vody ročně.
Napříč všemi značkami i zeměpisnými oblastmi můžeme vidět dopady pokroku společnosti P&G, a to zejména u produktů jako je Tide purclean, který zahrnuje složky založené na biologických přísadách, nebo Head & Shoulders, který vytváří své obaly z odpadního plastu nalezeného na plážích; dále to jsou změny ve výrobě, kdy jsou P&G elektrárny napájeny větrnou elektřinou a párou z biomasy; a inovace ve výzkumu, které přinesou prospěch celému průmyslu tím, že každý rok zrecyklují tuny plastů, což sahá až za hranice společnosti P&G. 
Na základě dosavadního pokroku se naše cíle pro rok 2030 snaží řešit dva nejvážnější ekologické problémy ve světě: neobnovitelné zdroje a zvyšující se spotřebu,” uvedla viceprezidentka udržitelnosti ve světě Virginie Helias ze společnosti P&G. “Víme, že naše společnost nenajde odpovědi na tyto otázky sama, proto bude důležité vytvořit partnerství a spolupráci, abychom dosáhli smysluplného pokroku. Zároveň chceme, aby naše značky vytvářely inovace, které vyzdvihnou zodpovědnou spotřebu na ještě vyšší úroveň.”
“Společnost P&G je lídrem v řízení udržitelného rozvoje. Jejich strategie se shoduje s naším přesvědčením, že se firmy stanou úspěšnější, pokud zvýší svou udržitelnost. Souhlasíme s jejich ambicemi stanovenými pro rok 2030, které mají potenciál dosáhnout významného pozitivního globálního dopadu u akcionářů, životního prostředí a společnosti,” řekl Peter Bakker, prezident a generální ředitel Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.