Pájení

 

Zprávy o technice p. v starověku se značně rozcházejí a jsou neurčité. Techniku p. v starověku popsal Plinius st. v Historia naturalis (1. století po Kr.), techniku středověkou Theofilus Presbyter v Divers. atr. sched. (10. století). Páječská dmuchavka je známá již ze staroegyptských vyobrazení. V Theofilově spisu se nevyskytuje, objevuje se zase až v pojednáních florentské Accademia del Cimento (r. 1667), poté je postupně zlepšována. Pájecí kahanec (lihový) vynalezl A. v. Marquard r. 1797; zlepšil r. 1798 P. Bertin; svítiplynový p. k. se objevil počátkem 50. let min. století. Zatím nejstarší zmínka o páječce (železné a měděné) je v Theofilovi.