Pandemie dopadá na trh elektřiny z obnovitelných zdrojů minimálně, poptávka poroste

Na hodnocení dlouhodobých dopadů pandemie na jakýkoliv trh je ještě brzy, nicméně v případě trhu elektřiny z obnovitelných zdrojů je negativní dopad v dlouhém období málo pravděpodobný. Vyplývá to z očekávání odborníků globální poradenské skupiny Grant Thornton. Výroba energie z obnovitelných zdrojů totiž není příliš závislá na pohybu lidí, a proto jsou běžící projekty odolnější, navíc dle aktuálních předpokladů poptávka po elektřině dále poroste. Odlišná je situace u nových projektů – důvodem jsou jednak omezení v mezinárodním cestování, díky kterým se odkládají jednání o realizaci a financování, ale zejména výpadek ve výrobě. Například více než 60 % světových solárních panelů se vyrábí v Číně, která je světovým epicentrem pandemie.
„Trh se v případě přetrvání pandemie ve střednědobém horizontu obával možného poklesu poptávky po elektřině a negativního dopadu na ceny, ale aktuální tržní prognózy už naznačují, že v delším období poptávka po elektřině poroste. Odvětví obnovitelných zdrojů ostatně nebylo negativně ovlivněno ani v případě finanční krize v roce 2008,“ říká Jiří Köhler, manažer globální poradenské skupiny Grant Thornton.
Dokud svítí slunce a fouká vítr, tak samozřejmě není samotná schopnost vyrábět energii v případě obnovitelných zdrojů nějak ohrožená. Ve srovnání například s dopravou není totiž výroba energie z obnovitelných zdrojů příliš závislá na pohybu lidí, a proto je toto odvětví odolnější vůči hospodářským šokům a dopadům současné pandemie. I když je ale správa projektů obnovitelných zdrojů zejména technologické povahy, jakýkoliv problém provozního charakteru vyžaduje fyzické zapojení dodavatelů. Čím více firem tak bude ovlivněno, tím více bude ovlivněna i úvěrová bonita provozovatelů obnovitelných zdrojů.
„Projekty financované převážně externími zdroji každopádně vyžadují plnění striktních podmínek a není zatím zcela jasné, jestli věřitelé budou svým dlužníkům poskytovat pružné podmínky splácení, jako se tomu děje například v realitním sektoru,“ říká Jiří Köhler, manažer globální poradenské skupiny Grant Thornton.
Odlišná je situace u nových, rozvojových projektů. Vyjednávání o financování i technickém poradenství jsou odloženy vlivem současných omezení v mezinárodním cestování. Pozastavení aktuálních i budoucích projektů v oblasti solární energie ale ohrožuje výpadek výroby. Podle Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency ) se více než 60 % světových solárních panelů vyrábí v Číně, která je světovým epicentrem COVID-19. (27.5.2020)