Panorama

 

Obraz stočený do kruhu. První p. navrhl r. 1755 bernský matematik J. B. Michéli du Crest. P. otáčivé, tzv. pleorama, navrhl r. 1831 K. F. Langhans v Berlíně.