Papinův hrnec

 

D. Papin, spoluvynálezce parního stroje, vynalezl r. 1681 nádobu (digestor) s přišroubovaným víkem a pojistnou záklopkou na rychlé vaření pod tlakem páry. O podobném hrnci, ovšem bez pojistné záklopky, se zmiňuje již v pol. 3. stol. př. Kr. řecký lékař Filumenos.