Papír kopírovací

 

R. 1810 dostal L´Hermite z Paříže franc. patent na propisování skrze barevnou vložku.