Papír pergamenový

 

Vynalezl r. 1853 angl. chemik E. Gaine.