Papír

 

Podobá se pravdě, že již někdy od 3. tisíciletí př. Kr. vyráběli p. Číňané z konopí. Počátkem 1. století po Kr. vynalezli výrobu p. z hadrů hedvábných a lněných. Nejstarší listiny na tomto papíru napsaném r. 167 po Kr. byly objeveny Sven Hedinem v Koreji. S výrobou čínského papíru se obeznámili r. 751 po Kr. Arabové v Samarkandu a přenesli později výrobní techniku do Evropy. První papírna evropská se uvádí v Xativu (ve Španělsku) k r. 1144. První papírna v Čechách byla prý založena r. 1370 v Chebu. Až do druhé poloviny 17. století se hadry drtily ve stoupě, mlecí zařízení tzv. holendr se objevuje někdy v 70. letech 17. století. R. 1792 si dali patentovat Angličané C. a G. Taylorové bílení p. chlorem. První pokusy o mechanickou výrobu p. prováděl J. J. Pachner z Eggendorfu v Krumlově v 1. 1780 až 1784, ale bezvýsledně. První papírnický síťový stroj bubnový sestrojil r. 1797 M. Leistenschneider v Saarlouis; rok poté sestrojil L. Robert, mechanik v Essonne, papírnický síťový stroj plochý; zlepšili jej Fourdrinier (1801) a B. Donkin (1805). R. 1805 si dal patentovat anglický mechanik J. Bramah bubnový sítový stroj, zlepšený r. 1809 J. Dickinsonem. R. 1820 sestrojil anglický továrník papíru G. Dickinson válcový papírnický stroj, r. 1825 pak Ch. Phipps tzv. egutér k napodobení ručního papíru a k vtiskování filigránů. V 2. polovině 19. století bylo sestrojeno několik typů zdokonalených holendrů: r. 1856 centrifugální h. Kingslandem, 1858 kuželový Jordanem, r. 1870 kombinovaný holendr Gouldův, poč. 80. let pak h. se svislými mlecími kotouči sestrojený Cookem a Hibbertem.

Dřevitý papír. Francouzský fyzik a technolog Réaumur upozornil ve svém spisu o hmyzu (1734) na papírovou podstatu vosích hnízd, o 30 let později zjistil řezenský farář J. C. Schäffer, že jde o dřevovinu a připadl na myšlenku vyrábět papír ze dřeva; podařilo se mu vyrobit však jen papír dosti hrubý. O výrobu dřevitého p. se také pokoušeli r. 1800 M. Koops, r. 1827 J. Fontenelle a r. 1830 L. Wooster a C. Holmes, ale praktického výsledku se dodělal až r. 1844 F. G. Keller z Hainichen (Sasko), a to užitím dřevoviny připravené obroušením dřeva. K-ův způsob vypracoval technicky H. Volter a sestrojil potřebné stroje (1861). Nedostatky papíru vyrobeného z brusné buničiny vedly k výrobě p. z buničiny získané chemicky. Způsob louhový (natronový) navrhl první Koops r. 1828 a pro výrobu tovární jej vypracovali první r. 1853 Angličané Watt a Burgess. Způsob sulfátový vypracoval r. 1884 C. F. Dahl, způsob sulfitový navrhl Pictet, ale pro výrobu ve velkém jej vypracoval r. 1866 B. C. Tilghman a podstatně zdokonalil v 1. 1872-77 A. Mitscherlich.

Papír ze slámy. První pokusy podnikl v 60. letech 18. století J. C. Schäffer (uvedený svrchu). Ve velkém jej vyráběl L. Piette v Plzni v 1. 1831 až 1838, výrobní způsob zlepšili Coupier a Mellier r. 1852.

Papír z bavlny se začal vyrábět až kol. r. 1760, předtím byl převážně jen z hadrů lněných.