Paradoxní role žen ve světě byznysu. Jak se mění postavení podnikatelek?

Ženy celosvětově rozhodují o 85 procentech všech výdajů, které jsou tvořeny domácnostmi a firmami. Přesto se k nim dostane jen 10 procent celosvětově vydělaných peněz, a tak jsou ženy na sklonku života nejvíce ohroženy chudobou. Tento zjevný paradox byl jedním z témat tiskové konference Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) konané v pražském hotelu Emblem, jejímž ústředním tématem bylo podnikání žen v České republice. Pořádající asociace byla založena již v roce 1995 a je členem mezinárodní asociace FCEM sdružující podnikatelky ze 120 zemí světa. Přínosem asociace nejen pro podnikatelky jsou tedy bohaté národní i mezinárodní zkušenosti.
Tisková konference se konala na sklonku listopadu, tedy v měsíci, kdy si v České republice připomínáme 30. výročí tzv. Sametové revoluce. Proto se akce též soustředila na zmapování úlohy žen v českém byznysu třicet let po obnovení svobodné společnosti. K této příležitosti si připravila prezentaci paní docentka Anna Putnová, spoluzakládající členka ČMAPM, která se soustředila na zajímavé statistické údaje, například procentuální porovnání, kolik podnikatelek působí v různých evropských zemích v porovnání s Českou republikou, případně jaké je zastoupení podnikajících žen v jednotlivých věkových skupinách a oborech.
Úvodní slovo přednesla Kateřina Haring, prezidentka ČMAPM, která shrnula aktivity, jež asociace v České republice i v zahraničí vyvíjí. Připomněla její zapojení do aktivit spojených s Mezinárodním dnem podnikání žen, který připadá na 19. listopadu. Na ten navazuje deset dní, během nichž se konají již ve 144 zemích světa doprovodné akce po celém světě a je zakončen kampaní Choose Women. Tato kampaň směřuje k podpoře podnikatelek tím, že se zaměřuje na nákup produktů a služeb vytvořených ženami a jimi vlastněnými firmami.
Projekt Next Generation je určený matkám a dcerám
„Do dalších let máme také vypracovaný projekt Next Generation, který je určen maminkám a dcerám,“ uvedla Kareřina Haring a doplnila jeho zaměření: „Projekt bude o společně tráveném čase a ‘škole hrou‘, při které chceme našim dětem ukazovat to, co jim škola nedá: naše nejlepší zkušenosti, poznatky, best practices, zkrátka to, co nás naučil život. Chceme, aby se naučily budovat vztahy a vzájemně si pomáhat. Vždyť jednou některé z našich dětí převezmou naše firmy a nenásilně je k tomu můžeme vést už od dětství.“
Tímto projektem Kateřina Haring jasně poukázala, čím se liší role podnikatelek-žen od mužů. Ženy se kromě podnikání musí v řadě případů též na plný úvazek věnovat rodinám. To je také jedním z důvodů, proč je v České republice z celkového počtu podnikatelů jenom necelá třetina žen a za posledních 12 let jejich podíl dle prezentace Anny Putnové vzrostl řádově pouze o dvě procenta. Pro doplnění: nejvíce podnikatelek je v Dánsku, a to 38 procent. Nejméně naopak v Itálii, necelých 27 procent. Průměr v Evropské unii je 33,4 procenta a v České republice 32,8 procenta (údaje jsou platné pro rok 2017).
Zaměstnávání žen komplikuje nedostatek částečných úvazků
Dalším silným tématem tiskové konference byla nedostatečná nabídka částečných úvazků v české ekonomice. Zde by mohly významně přispět právě podnikatelky, které by mohly tento druh zaměstnání ve svých firmách podporovat. Právě podnikatelky si dobře uvědomují náročnost postavení žen, a to nejen samoživitelek ve společnosti vzhledem k péči o dítě, jejich časové tísni a omezeným možnostem, jak vše zvládnout. ČMAPM si uvědomuje tuto potřebu změnit a fakt, že by bylo dobré vyjít ženám, zejména pak matkám-samoživitelkám, vstříc.
Po prezentaci Anny Putnové vystoupily úspěšné podnikatelky, které přítomné seznámily se svými podnikatelskými příběhy. Paní Lidmila Kramolišová je spolumajitelkou soukromé střední odborné školy Educa v Novém Jičíně. Druhou vystupující byla paní Helena Valtrová, generální ředitelka hotelu Emblem. Obě ženy se zastavily též u specifik ženského podnikání a u toho, jak je ve společnosti vnímáno.
„Společnost, zejména ta česká, stále vnímá ženy podnikatelky jako neurotická stvoření,“ prohlásila bez obalu zkušená manažerka Helena Valtrová, přičemž dokázala trefně pojmenovat i některé rozdíly mezi muži a ženami v podnikatelské oblasti: „S určitou nadsázkou lze říct, že muži raději umřou, než aby si řekli o pomoc a třeba networking berou jako nástroj ke zvýšení svého ega. Oproti tomu je jejich výhodou, že se nebojí riskovat, a díky tomu dosahují často lepších výsledků. Naproti tomu ženy dokáží lépe řídit tým a mezi jejich výhody patří zvládnutí multitaskingu a z toho vyplývající lepší organizační schopnosti. Na druhé straně ženy tolik nejdou do rizika, nemají tak ostré lokty a rodinu často stavějí před svou profesi.“
Na závěr se přítomné shodly, že není potřeba hledat rozdíly a vymezovat se. Podnikatelky mohou využít svých předností jako je vzájemné předávání zkušeností a znalostí, vzájemná podpora a společné řešení situací, pořádání školení a akcí, kde se mohou věnovat networkingu i společnému řešení vzniklých situací. Přesně tuto úlohu plní ČMAPM, která pomáhá podnikatelkám a manažerkám v jejich dalším rozvoji, a především ke splnění hlavního cíle – přispět k rozvoji společnosti jako celku. Vzhledem k zastoupení podnikatelek ve společnosti jde o významnou skupinu podílející se na tvorbě HDP a její role nadále poroste.
Čerstvá cena za společenskou odpovědnost
Na tiskové konferenci neplánovaně vystoupila také první viceprezidentka ČMAPM Renáta Valerie Nešporek, ředitelka Kulturního zařízení Ostrava-Jih, která v předvečer konání akce převzala ve Španělském sále Pražského hradu Národní cenu České republiky pro společenskou odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj v kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci. „Snažíme se dělat věci více a lépe, než ukládá zákon. Hodně se také zaměřujeme na ochranu životního prostředí,“ sdělila přítomným Renáta Valerie Nešporek. (27.11.2019)