Parní kotle

 

Kol. r. 1700 baňatý měděný kotel. V 70. letech 18. století litinové i kované kotle se zakřivenými boky. R. 1780 se objevuje Wattův kotel skříňový.

Plamencové: r. 1801 sestrojil R. Trevithick k. s jedním plamencem, r. 1844 W. Fairbairn k. se 2 plamenci.

Vodotrubné: r. 1789 sestrojil N. Read stojatý k. s vod. trubkami, r. 1803 J. Stevens k. ležatý s vod. trubkami; v 1. 1822-50 se konstr. v. k. obíral dr. E. Alban; r. 1851 Galloway s konickými trubkami; r. 1856 se objevil kotel Wilcoxův.

K. se žárovými trubkami. R. 1826 sestr. Neville stojatý k. s trubkami, jimiž procházely horké kouřové plyny zahřívající vodu v kotli; r. 1828 navrhl podobný k., ale ležatý M. Séguin, a skutečně takového kotle užil (samostatně) u lokomotivy G. Stephenson r. 1829.

Vysokotlaké: navrhl již r. 1785 O. Evans, r. 1822 J. Perkins, a od téhož roku se konstr. jich obíral dr. E. Alban. V praxi se v. k. ujaly až po 1. světové válce.

Strmotrubný k sestrojený první r. 1896 Stirling.

K. s otáčivými vodními trubkami sestr. r. 1920 Blomquist.

Jednotrubkový k., v němž se voda přemění v páru bez varu, navrhl r. 1923 Benson, ale myšlenka ta se vyskytuje již u J. Perkinse v 20. letech 19. století a r. 1883 u kotle Serpolletova.

V polovině 20. let tohoto století se objevují k., v nichž se voda zahřívá přehřátou párou (Löflerův k. aj.).

Točivé kotle: kotle roztáčené reakcí proudící páry v nich vyrobené a samočinně se regulující navrhli: r. 1932 Vorkauf a r. 1934 Hüttner, ten také dospěl nejdále v konstrukci.

Přehřívání páry: myšlenka se objevuje již r. 1828 a první přehřívač sestrojil r. 1832 R. Trevithick. Předhřívání vody zavádí po prvé r. 1885 Green. Předhřívání vzduchu r. 1890 Ponpardin.

Samočinné přikládání se objevuje ojediněle již ve 40. letech min. století, ale prakticky se uplatňuje až počátkem 20. století. První pohyblivý (řetězový) rošt sestrojil r. 1832 Juckes – Taifler.

Topení naftou se vyskytuje v 70. letech minulého století na ruských železnicích; topení práškovým uhlím si dal patentovat Henschel r. 1831, prakticky ho užil až v 70. letech Crompton, hromadněji se rozšiřuje až od r. 1896.