Partnerství WCG a InformedDNA: lepší klinická hodnocení

Divize klinických služeb společnosti WCG (WIRB-Copernicus Group) vytváří partnerství se společností InformedDNA, aby pomáhala zadavatelům navrhovat a provádět efektivnější klinická hodnocení
Firmy spojují své síly s cílem poskytnout nová řešení, která optimalizují genetiku v klinických studiích v době precizní medicíny
Divize klinických služeb společnosti WCG® (WIRB-Copernicus Group®), přední světový poskytovatel řešení, která měřitelně zlepšují kvalitu a efektivitu klinického výzkumu, uzavřela strategické partnerství se společností InformedDNA®, největším nezávislým poskytovatelem odborných genetických služeb v zemi. Prostřednictvím tohoto partnerství vytvoří společnosti „Centrum genetiky a precizní medicíny v klinických studiích", aby podpořily biofarmaceutické společnosti, smluvní výzkumné organizace (CRO), instituce a výzkumná pracoviště při navrhování a provádění klinických hodnocení, která využívají genetiku.
„Precizní medicína vyžaduje, abychom přehodnotili tradiční vývoj léčiv," řekl Donald A. Deieso, PhD, výkonný předseda a generální ředitel společnosti WCG. „Nemoc, stejně jako navrhovaná léčba, musí být pečlivě zvážena v kontextu individuálního genetického uspořádání pacienta. Z toho důvodu jsme velmi potěšeni, že jsme uzavřeli partnerství se společností InformedDNA, abychom představili geneticky orientovaná řešení klinických hodnocení, která podpoří naše klienty usilující o dosažení mimořádného příslibu precizní medicíny."
V rámci strategického partnerství zahájí společnosti WCG a InformedDNA provoz Centra pro genetiku a precizní medicínu v klinických studiích, které spojí rozsáhlé genetické zdroje a odborné znalosti společnosti InformedDNA s globální sítí společnosti WCG s 550 odborníky v oblasti optimalizace klinických studií a vlastní patentované základny Knowledge BaseTM. Společnost WCG propojuje své hluboké porozumění 95 % všech průmyslově podporovaných protokolů s předním odborným týmem společnosti InformedDNA sestávajícím z 50 odborníků na genetiku v celé zemi a s rozsáhlou genetickou databází ve všech terapeutických kategoriích. Partneři společně poskytnou bezkonkurenční poznatky a podporu v oblasti optimální aplikace genetiky v klinických hodnoceních. Konkrétně budou řešit výzvy a příležitosti uplatnění genetických informací v testování a návrhu protokolů, stejně jako využívat možnosti genetiky k identifikaci, náboru a řízení pacientů v klinických hodnoceních.
„S rozvojem precizní medicíny jsou protokoly stále složitější," řekl David Nixon, předseda a generální ředitel společnosti InformedDNA. „Tato složitost představuje výzvy při navrhování klinických studií, které obsahují genetické komponenty, ale také příležitost k odhalení větších hodnot v procesu jejich provádění díky řádnému genetickému zaměření. Prostřednictvím našeho partnerství se společností WCG budeme učit zadavatele výzkumu, jak účinně využívat genetické zkušenosti k jejich studiím, aby jejich výzkum přinesl co největší hodnotu."
Společnosti budou nabízet řešení genetiky a klinického vývoje, které optimalizují návrh protokolů, a zajistí, aby veškeré genetické informace byly vhodně využity pro návrh studií. Řešení umožní sponzorům identifikovat těžko dostupné populace pacientů, snížit jejich vystavení riziku, identifikovat širší potenciální terapeutické indikace a zvýšit celkovou hodnotu každé jednotlivé studie.
Paní Rebecca Sutphen, MD, FACMG, zdravotnická ředitelka společnosti InformedDNA, dodala: „Vzhledem k tomu, že se zaměření klinického výzkumu stále více orientuje směrem k vzácným a ojedinělým onemocněním a větší personalizaci, nábor pacientů se stává značnou výzvou: Jak najdete a zaujmete správné pacienty, aby se účastnili těchto studií? Je zřejmé, že zkušení zadavatelé a klinická výzkumná pracoviště musí využívat potenciál genetických informací. Ale nejdříve musí získat odborné znalosti a infrastrukturu pro shromažďování těchto genetických informací a následně je aplikovat ke zdokonalování a řízení různých metod náboru."
Společnost WCG má prokazatelné zkušenosti s organizací náborů pro studie vzácných onemocnění a u těžko dostupných populací. Společnost InformedDNA disponuje globální sítí genetických datových souborů, které usnadňují rychlou identifikaci pacientů s ojedinělými nebo vzácnými onemocněními. Společně nabízejí řešení pro angažovanost pacientů, které využívá obě zmíněné přednosti, stejně jako potenciál genetického testování a poradenství k identifikaci pacientů pro klinické studie založené na genotypových/fenotypových požadavcích. Pacientům a výzkumným pracovníkům budou rovněž poskytovat genetické poradenství a interpretaci genetických testů, které prokazatelně zvyšují spokojenost poskytovatelů a udržitelnost pacientů.
„Upevňování nových způsobů podpory klinického vývoje v genetice a precizní medicíně je klíčové pro vytvoření světa, kde žádný život není omezený genetickými onemocněními," řekl Ron Philip, ředitel Commercial at Spark Therapeutics, plně integrované společnosti podnikající v oblasti komerční genové terapie, která se společností InformedDNA spolupracovala během své přípravy na první schválení genové terapie pro genetická onemocnění ze strany úřadu FDA. „Úsilí společností WCG a InformedDNA o zajištění přístupu ke genetickému testování a poradenství jsou zásadním krokem k podpoře klinického vývoje genetických léků a může pomoci milionům pacientů trpících vzácnými a genetickými onemocněními."
O společnosti WCG (WIRB-Copernicus Group)
WCG (WIRB-Copernicus Group) je předním světovým poskytovatelem řešení, která měřitelně zlepšují kvalitu a účinnost klinického výzkumu. WCG jako první organizace klinických služeb (CSO) umožňuje biofarmaceutickým společnostem, smluvním výzkumným organizacím (CRO) a zařízením urychlit dodávání nových léčebných postupů a terapií pacientům při zachování nejvyšších standardů ochrany osob. Další informace naleznete na webových stránkách www.wcgclinical.comnebo nás sledujte na Twitteru @WCGClinical.
O společnosti InformedDNA
Společnost InformedDNA pomáhá jednotlivcům a poskytovatelům zdravotní péče přesně interpretovat rodinnou anamnézu a genomiku, čímž využívá příslibu precizní medicíny. Společnost InformedDNA je autoritou v oblasti správného využívání genetického testování - využívá odborných znalostí největšího týmu nezávislých certifikovaných odborníků na genetiku pracujících na plný úvazek, kteří pomáhají zajistit, aby zdravotní plány, nemocnice, zaměstnavatelé, lékaři a pacienti měli přístup ke genetickým službám nejvyšší kvality. Kromě podpory klinických studií k hlavní nabídce společnosti InformedDNA patří také klinické genetické poradenství, správa využití genetických testů a personalizované vyhodnocování dědičných rizik a preventivní řešení. Více informací naleznete na webových stránkách InformedDNA.com. (25.6.2018)