Pás cudnosti

 

První zmínka o p. c. je v rukopisu němec. voj. technika Kyesera z Eichstädtu z r. 1405. Mluví o něm P. de Brantôme ve svých pamětech (1616), vyskytuje se porůznu i na šlechtických erbech. Jsou uchovány v různých muzeích i soukromých sbírkách.