Pás. Opasek

Jest to buďto pouhý široký šátek, který se obvine kolem života, neb bývá to obvaz složitější z kusu flanelu na obou koncích v užší pruhy vybíhajícího, se stuhami na přitažení k tělu.
Účelno jest nositi pás, aby útroby břišní byly udržovány na místě náležitém. Stává se u žen, které několikráte rodily, že zůstává přední stěna břišní roztažena, takže při postoji visí přes sponu stydkou. Příčinou toho je, že přímé svaly břišní, které se táhnou po obou stranách pupku kolmo, od žeber ke sponě stydké, rozestoupivše se za těhotenství, zůstávají i porodu rozestouplé a chabé. Protože táž příčina (těhotenství) pospolu s ostatními vlivy (zřejmě nervovými), jež způsobují ochablost vaziva, mívá v zápětí i protažení pruhů pobřišnicových, na nichž visí některé útroby (játra, žaludek, tlusté střevo, sleziny, ledviny atd.), stávají se i tyto vnitřnosti pohyblivějšími, nežli za normálních poměrů býti mají, opouštějí své místo a vyvalují se mezi rozestouplými přímými svaly břišními pod kůži, což platí zvláště o střevech. Ač by taková ochablost účinně se spraviti mohla nejlépe elektřinou, vodoléčbou, masážemi apod. spokojují se ženy obyčejně tím, že horní část přední stěny břicha utahují šněrovačkou, střední a dolní širokým pasem, který má nahraditi ztracenou pružnost měkkých stěn břišních. V dřívějších dobách zhotovovány bývaly rozličné druhy těchto pasův. Zvláště rozeznávali pás abdominální (při tzv. visutém břichu) a pás hypogastrický, který měl vytlačovati střeva a dělohu v před ohnutou zpět a byl zhotovován z tvrdého, tlustého, žíněmi vypolštářovaného a měkkou koží potaženého polštáře (peloty); tento byl na zadní stěně opatřen kovovou ploškou, s perem ocelovým, jež mělo udržovati polštář na pravém místě. Takové pasy sloužily a slouží dosud k zadržení všelikých průtrží (kýl) tzv. ventrálních a při bloudivé ledvině. Obyčejný pásek břišní zhotovují nyní bandažisté ze dvou vrstev tuhého, šedého plátna, mezi které všívají se kosticové proužky, aby pás byl pružnější a pevnější. Podobné pasy nosí též šestinedělky, dále osoby, které byvše velmi otylé, značně zhubeněly, také ženy po operacích, kterým byly vyňaty veliké nádory (vaječníků, dělohy).