PC jako služba umožňuje držet společnostem krok při aktualizaci a obnově zařízení

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe
 
Mnoho společností diverzifikuje své služby, rozšiřuje nabídku a vytváří nové zdroje příjmů. Na CIO leží většinou odpovědnost najít správný způsob, jakým budou tyto rozšířené služby poskytovány. Vedoucí IT oddělení musí v dnešním technologickém prostředí brát při rozhodování v úvahu tři klíčové faktory: očekávání příchodu sítí 5G, rozšiřující se množství bezpečnostních hrozeb a rostoucí počet mobilních pracovníků.
Technologie jako nástroj k dosažení obchodních cílů nehrály dosud nikdy důležitější úlohu. Zásadní prioritou je přitom implementace správných řešení rychlým, účinným a spolehlivým způsobem. „PC jako služba“ představuje koncept, kdy je namísto vlastnictví upřednostňován pronájem zařízení a souvisejících služeb. Tento trend nabízí model, který pomáhá efektivně řešit obnovu technologií nejen skokově, ale také průběžně.
Hardware – klíčový prvek širší IT infrastruktury
Při implementaci PC jako služby lze snadno zachovat komplexní vlastnosti jednotlivých zařízení. V dnešní době jsou však běžně používané ICT přístroje uživatelsky velmi příjemné, lidé je dobře znají a využívají stále více jejich funkcí. Proto se zvyšuje riziko toho, že zaměstnanci budou tyto nástroje upřednostňovat před sofistikovanými obchodními zařízeními a budou je chtít používat jako alternativu při práci. To však přináší riziko v oblasti zabezpečení. Podle výsledků zprávy BYOD Security Report společnosti Bitglass z roku 2018 je o kybernetickém zabezpečení osobních a mobilních zařízení přesvědčena jen méně než třetina IT odborníků. Vedoucí IT pracovníci musí proto zajistit, aby firemí zařízení byla průběžně aktualizována, spolehlivá, bezpečná a mobilní.
Různá zařízení pro různé role
Jak lze však v rámci pokročilé architektury, která zahrnuje využití cloudových služeb, IoT a edge zařízení, zvolit v rámci podniku nejlepší a nejjednodušší řešení? Tento cíl představuje komplikovaný a časově náročný proces. V průběhu zavádění a integrace nových zařízení a postupů je přitom třeba udržet minimální prostoje. Zpráva společnosti Gartner naznačuje, že prostoje sítě, ať už nastanou z jakéhokoli důvodu, stojí společnosti v rozmezí od 140 do 540 tisíc dolarů za hodinu. Hodnota efektivního postupu pro minimalizaci těchto rizik proto nemůže být podceňována. Důležitou roli při přechodu na nový nový hardware hrají služby, které nabízejí instalaci přímo na místě, deaktivaci redundantních zařízení a bezpečnou migraci dat napříč platformami.
Správa životního cyklu zařízení
Model PC jako služba v rámci strategie IT nespočívá v pouhém vyzvednutí zařízení a jejich předání pracovníkům. Efektivní správa během celého životního cyklu je důležitá zejména v mobilním profesionálním světě, kde se zařízení mohou na cestách poškodit, ztratit nebo mohou být odcizena. Kybernetičtí zločinci přizpůsobují své postupy novým technologiím a organizace tak čelí stále pokročilejším hrozbám. Zaměstnanci navíc pracují z mnoha míst, a tak roste důležitost vzájemné spolupráce v oblasti zajištění bezpečnosti. To opět vyzdvihuje klíčovou oblast provozní efektivity a trvalé odborné podpory. Vedoucí IT pracovníci tedy potřebují využívat model PC jako služba včetně plnohodnotné podpory od prvního dne implementace zařízení.
PC jako služba
Důležitým prvkem konceptu PC jako služba je načasování obnovy zažízení. Tak mohou podniky využívat rozvíjející se technologické možnosti a zůstat konkurenceschopné. CIO musí zvážit nabídky IT a schopnost reagovat na měnící se prostředí. V současném světě je technologická obnova více než jen o samotných zařízeních – je třeba zvážit, jakou úlohu budou hrát různé technologie v rámci širší infrastruktury. Pádným argumentem je navíc dlouhodobá nákladově efektivní povaha tohoto modelu. Větší konkurence, očekávání uživatelů a rostoucí bezpečnostní hrozby vyzdvihují důležitost bezproblémového provozu zařízení od implementace až do ukončení jejich životnosti. Klíčem k dosažení tohoto cíle je plně integrovaný model PC jako služba. (14.6.2019)