Pec regenerační

 

Topné zařízení (žárojem), jímž se dosáhne vysokého žáru. Princip byl znám již R. Stirlingovi (vynálezci teplovzdušného stroje). Tepelně technicky p. r. zdokonalil F. Siemens (1856), konstruktivně zlepšil Wilh. Siemens (1861). Zprvu užívána ve sklářství. R. 1864 ji užil Francouz Martin k výrobě oceli ze železných a ocelových odpadků (pec siemens-martinská).