Pekáče

 

V Pompejích byly objeveny starořímské p. různých velikostí a tvarů na pečivo.