Pekelná loď

 

Loď s náloží třaskavin se samočinným zapálením při nárazu na předmět, který má být zničen. První navrhl Leonardo da Vinci (někdy v 1. 1488-97). Skutečné pekelné (dvě) lodi sestrojil r. 1585 it. technik F. Gianibelli; jedna byla opatřena časovým zapalovačem (hodinovým). Bylo jich užito Angličany proti Španělům v Antverpách. Roku 1588 sestr. Gianibelli dalších osm, zase proti španěl. loďstvu. R. 1796 předvedl E. Thomason angl. admiralitě model parní p. lodi samočinně řiditelné.