Petrolej syntetický

 

Tzv. „kogasin“. Výrobu jeho z kysličníku uhelnatého hydrováním (přidáním vodíku za účasti katalysátoru) vypracovali r. 1932 něm. chemikové F. Fischer a H. Tropsch.