Petrolej

 

Byl znám nejméně již ve starověku, soudíc podle zprávy Herodotovy (kol r. 450 př. Kr.), že na různých místech tehdy známého světa čerpají „skalní olej“. Podle zprávy Plinia st. (Historia naturalis) se jím také v různých krajích svítilo. Od počátku 9. století po Kr. jsou známa petrolejová zřídla v Baku. V 13. století se popisuje v arabských alchymistických rukopisech destilace p. Někdy zpočátku 16. století se dělá petroleji velká reklama jako léku na nejrůznější nemoci. Od r. 1735 se těží p. v Pechelbronnu (v Alsasku). Počátky hromadné těžby p. se datují od navrtání první p. studně r. 1851 u Titusville v Pennsylvánii. Tehdy se také objevují první rafinerie p., v nichž se p. podrobuje frakcionové destilaci po způsobu vypracovaném něm. chemikem Liebigem a amer. chemikem Sillimanem. Poč. 60. let bylo objeveno náhodou tzv. krakování (štěpení) surového p. za vyššího tlaku a vyšší teploty, přičemž se získá větší procento benzinu a jiných lehkých uhlovodíků. Průmyslově se však krakování provádí až po r. 1910.