Pipedrive představil LeadBooster, nástroj na generování leadů s přístupem ke 400 milionům kontaktů. Ten nově obsahuje chatbot, livechat a modernizované webové formuláře

Pražský vývojářský tým startupu Pipedrive, který přináší obchodníkům efektivní CRM platformu, představil LeadBooster - nástroj na generování a správu leadů, tedy potenciálních zákazníků či zájemců o produkt. Ten obsahuje chatbot, livechat, modernizované webové formuláře a databázi 400 milionů byznysových kontaktů Prospector. To jsou, vedle sociálních sítí, cenné zdroje leadů, které se společně ukládají a třídí v Leadboxu - jednotné přehledné databázi, se kterou může obchodník efektivněji pracovat. Pipedrive zase dokáže díky Leadboxu vytvořit profil ideálního zákazníka. Podle něj pak automaticky dohledává relevantní kontakty, díky čemuž jsou obchodníci mnohem úspěšnější při jejich oslovení.
„Pipedrive umí nově generovat leady z chatbotu, livechatu a webových formulářů, které lidé používají mnohem více než například telefonní kontakt či e-mail. Stejně tak dokážeme využívat externí databázi 400 milionů prověřených byznysových kontaktů Prospector k efektivnějšímu oslovování potencionálních klientů. Zdrojů pro nové leady je ale mnohem víc, například nástroj Web visitors identifikuje firmu, město a kontakt na odpovídající osoby. Pokud má obchodník všechny leady na jednom místě, dokáže lépe identifikovat své stávající i potenciální zákazníky a ty následně oslovit. Pipedrive rovněž pomáhá s vytěžením databáze dříve úspěšných prodejů - daný člověk třeba změnil práci a lze mu nabídnout produkt znovu s vysokou šancí na úspěch. Velkým úkolem našeho týmu v Praze je celý proces automatizovat a tím ještě více zefektivnit práci obchodníků,” říká Tomáš Řehoř, manažer vývoje Pipedrive.
LeadBooster je placená sada nástrojů, kterou lze pořídit k základní verzi Pipedrive. Stejně tak je tomu u databáze byznysových kontaktů Prospector, která slouží ke generování outbound leadů - tedy leadů pocházejících mimo vlastní síť daného obchodníka či firmy. „Práce s leady se ukázala jako stěžejní pro malé a střední firmy, které nemají na správu leadů speciální oddělení. Rozlišení leadů a dealů je podle našeho interního průzkumu klíčové pro 80 % uživatelů Pipedrive, zejména pak pro obchodníky a marketéry. Snažíme se přenechat strojům manuální a rutinní práci a uvolnit lidem ruce na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Lidská interakce je třeba až na samém konci procesu - tedy od okamžiku, kdy potenciální zákazník vyplní formulář, nebo zahájí livechat,” vysvětluje Tomáš Řehoř.
Uživatelé Pipedrive považují inbound leady za klíčové
Ze zmíněného průzkumu rovněž vyplynulo, že za nejdůležitější zdroj leadů považuje více než polovina respondentů inbound leady, které pochází právě z formulářů či chatbotů, a marketing. Také proto pražský vývojový tým zacílil své snažení právě na nástroje, které pomohou takové leady zachytit automaticky, kvalifikovat je a co nejrychleji propojit s relevantním obchodníkem.
Přes 55 % uživatelů Pipedrive dále považuje za důležité nástroje pro analytiku a reporting leadů. Přesně polovina pak potřebuje pro svou práci software pro e-mailový marketing. Nakonec 40 % uživatelů si přeje automatizovanou marketingovou platformu a nástroj pro scoring leadů (respondenti v otázce vybírali více možností). Průzkum tedy ukázal, že za nejdůležitější považují obchodníci maximální automatizaci práce s leady, jejich třídění a scoring. (28.9.2020)