Písek nebude až na výjimky prodávat své byty

Písek pozastavil prodej městských bytů, aby zachoval svůj bytový fond. Jeho cílem je ve střednědobém i dlouhodobém horizontu počet bytů navyšovat. Změnu Zásad prodeje městských bytů schválilo na svém čtvrtečním zasedání zastupitelstvo. „Zásady stanovují dvě výjimky, kdy je možné městský byt prodat, a to v případě, že byt je v daném domě poslední, který město vlastní a zároveň v něm nemá ani nebytový prostor. Prodat bude možné také půdní vestavby, které nájemci vybudovali na vlastní náklady,“ řekla místostarostka Petra Trambová.
Město loni schválilo Koncepci bydlení města Písku, jejíž prioritou je navýšit počet městských bytů. V současnosti je v majetku města přes 1240 bytových jednotek. Jeho cílem by ve střednědobém horizontu stanoveném na deset let mělo být zvýšit jejich počet o sto, v dlouhodobém horizontu pak až o 500 bytů. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zastavení privatizace městských bytů.
Od roku 1990 Písek hospodařil s celkem 5 475 byty, přičemž do roku 1996 se počet městských bytů snížil o 726 jednotek, protože 146 domů bylo vráceno původním vlastníkům na základě restitučního zákona. Kromě privatizace bytového fondu probíhala postupná výstavba městských bytů, kdy se vždy jednalo o bytové jednotky postavené z dotací. Mezi lety 1994 až 2009 došlo podle dostupných údajů k největšímu úbytku bytů v majetku města, a to o 4091 na 1384, poté se tempo prodeje městských bytů snížilo. (18.6.2021)