Píšťala pastýřská

 

Objevuje se již ve starší době kamenné; je z holenních kostí. Asi v 2. tisíc. př. Kr. se objevuje v Řecku píšťala dvojitá.