Pistole

 

Objevuje se již v 60. letech 15. století v jednom obrázkovém rukopisu. V inventáři zbrojnice cís. Maxmiliána I. jsou uvedeny černé pistole jednohlavňové i dvouhlavňové. Od r. 1544 byly p. zavedeny jako zbraň jezdectva. P. s kolečkovým zámkem se objevily kol. r. 1545. První pistoli zadovku sestrojil r. 1812 pařížský puškař Pauly.

Automatická p.: první sestrojil roku 1896 P. Mauser; r. 1900 se objevila zlepšená konstrukce Browningova.