PKP CARGO INTERNATIONAL navýší zaměstnancům tarifní mzdy o 5 %

Mezinárodní dopravní společnost PKP CARGO INTERNATIONAL, člen skupiny PKP CARGO, dne 15. prosince 2021 úspěšně zakončila se vzájemnou shodou kolektivní vyjednávání s odborovými organizacemi a byla podepsána nová Kolektivní smlouva na roky 2022 – 2025. Společnost a odborové organizace se mimo jiné shodly, že tarifní mzdy se v roce 2022 zvýší o 5 % oproti jejich výši v tomto roce a v dalších letech platnosti Kolektivní smlouvy minimálně o 2 %.
Sjednání Kolektivní smlouvy na období čtyř let zcela zřetelně vypovídá o zájmu smluvních stran na dlouhodobém zajištění přijatelných pracovních, sociálních a především mzdových podmínek zaměstnanců společnosti.
„Společnou dohodou a podpisem Kolektivní smlouvy mezi zástupci odborů a zaměstnavatelem je tak vytvořen předpoklad pro stabilizaci zaměstnanců a jejich motivaci k další odborné a odpovědné práci, které si velmi vážíme a naplňovaní našich společných cílů do budoucna. Děkuji týmu ze strany zaměstnavatele, který se účastnil vyjednávání a podílel se na přípravě nové Kolektivní smlouvy. Zároveň děkuji zástupcům odborových organizací za jejich přístup ke kolektivnímu vyjednávání, pochopení obecně nelehké situace na dopravním trhu a nalezení vzájemné shody,“ říká Dariusz Seliga, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.
V rámci podepsané Kolektivní smlouvy na roky 2022 – 2025 se obě strany mimo jiné dohodly, že hodinové a měsíční mzdové tarify pro zaměstnance společnosti se v roce 2022 zvyšují o 5 % oproti jejich výši v roce 2021. Nová Kolektivní smlouva garantuje navýšení tarifních mezd i v dalším období platnosti Kolektivní smlouvy, a to každoročně nejméně o 2%.
„K pokrytí rostoucí provozní potřeby aktuálně hledáme strojvedoucí, vlakvedoucí, vozmistry, vedoucí posunu, posunovače, řidiče a jiné profese. Můžeme nabídnout práci u stabilní mezinárodní společnosti s adekvátním platovým ohodnocením a mnoha zaměstnaneckými benefity, jako je například 13. plat a příspěvek na penzijní nebo životní pojištění,“ dodává Dariusz Seliga.
Aktuální nabídka volných míst ve společnostech skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL, přehled benefitů a výhod jsou k dispozici na webových stránkách karieravdoprave.com. Více na www.pkpcargointernational.com (23.12.2021)