PKP CARGO INTERNATIONAL pomáhá

Celkem 300 tisíc korun ročně na neziskové aktivity zaměstnanců, 220 kilogramů oblečení pro charitativní second hand MOMENT, darování krve v letních měsících, charitativní bazary zaměstnanců, pomoc s jarním úklidem ve Slezské Ostravě a nevyčíslitelná radost malých pacientů ve Vítkovické nemocnici na Den Dětí. Takto stručně by se dala shrnout činnost skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL v letošním roce v rámci CSR projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ!
Součástí firemní kultury skupiny, člena skupiny PKP CARGO, který je předním logistickým operátorem v Evropě, je také v rámci společenské odpovědnosti snaha věnovat část finančních prostředků na dobročinné účely. Svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům, hendikepovaným dětem či lidem v těžkých životních situacích pomáhá PKP CARGO INTERNATIONAL již řadu let. S účelnou pomocí PKP CARGO INTERNATIONAL začalo už v době, kdy byl v Česku pojem společenská odpovědnost firem (CSR) ještě v plenkách.
Prostřednictvím CSR projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! skupina pomáhá všude tam, kde je to potřeba. Každoročně se organizují charitativní sbírky oblečení a bazary výrobků od zaměstnanců, darování krve nebo na Den dětí pravidelně zaměstnanci rozveselují děti v nemocnicích a dětských domovech.
„Jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice s přibližně dvěma tisíci pracovníky si plně uvědomujeme, že každý z nás zažil v životě něco těžkého a každý z nás zná někoho, komu je potřeba pomoci. Proto se snažíme v rámci projektu PKP CARGO INTERNATIONAL POMÁHÁ! naši pomoc nasměrovat účelně a přesně tam, kde je nejvíc potřeba,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.
Skupina podporuje i nevýdělečné mimopracovní aktivity svých zaměstnanců, které mají společenský prospěch prostřednictvím sponzorského programu PKP CARGO INTERNATIONAL JSME MY. Podpora se zaměřuje především na pomoc dětem, ale i lidem s handicapem či seniorům, údržbu a obnovu kulturních památek (zejména spojených se železnicí), ochranu životního prostředí a péči o zvířata, sbory dobrovolných hasičů, ale i sportovní a kulturní akce. V letošním roce skupina podpořila celkem 34 projektů od zaměstnanců částkou 300 tisíc Kč.
Charitativní bazary PKP CARGO INTERNATIONAL UMÍ, které se každoročně pořádají v sídle společnosti, jsou mimořádnou ukázkou kolegiality a solidarity. Vždy v předvánočním a velikonočním čase se pořádají bazary, na kterém si zaměstnanci mohou zakoupit výrobky svých kolegů. Celý výtěžek z prodeje společně s finančním darem od PKP CARGO INTERNATIONAL poté putuje na dobročinné účely.
Během července a srpna zaměstnanci skupiny darovali 15 litrů krve prostřednictvím akce DARUJ KREV S PKP CARGO INTERNATIONAL nebo společnost díky svým intermodálním kontejnerům ACTS pomohla občanům Slezské Ostravy s jarním úklidem.
 „Víme, že je potřeba podporovat nejen naše zaměstnance a jejich volnočasové a dobročinné aktivity, ale snažíme se i finančně či materiálně přispívat na projekty a spolupracovat s neziskovými organizacemi a obcemi ve všech regionech, kde skupina PKP CARGO INTERNATIONAL působí,“ dodává Maciej Walczyk. (17.12.2019)