Plakát

 

Vznikl pravděpodobně z dřevorytových pozvání na pouti, objevujících se od poč. 16. století a vylepovaných v kostelích. Pojízdný sloup na plakáty v noci osvětlený uvnitř si dal patentovat r. 1824 G. S. Harris.