Plast a jeho role při ochraně přírody

Pátého června si celý svět připomíná Mezinárodní den životního prostředí. Změna klimatu, úbytek přírody a biologické rozmanitosti, znečištění a odpady - důkazy, že Země je v ohrožení, jsou každým dnem naléhavější.
Za jednoho z úhlavních nepřátel ekologie bývá označován plast. Jak potvrdil nedávný průzkum iniciativy Replastuj.cz, v povědomí široké veřejnosti stále přetrvává řada dávno vyvrácených mýtů. Mnohá z tvrzení o škodách na životním prostředí způsobených plastovými obaly jsou pouhé předsudky nebo jen polopravdy. Více na www.replastuj.cz.
Graf: Optimalizace vedla v západní Evropě k ročnímu snížení o téměř 62 milionů tun plastů
Pojďme si připomenout několik faktických informací, které o plastech možná nevíme: Při porovnání ekologických stop různých obalových materiálů vykazuje plast často lepší výsledky než sklo nebo kov. Plasty se vyrábějí z ropy, které se ovšem k tomuto účelu spotřebuje pouhé 1,5 % z celkového vytěženého množství, lépe řečeno z jejího vedlejšího produktu, pro který stejně nemáme jiné využití. Plasty nakonec tvoří jen 19 % z celkového vyprodukovaného odpadu v Evropě, za posledních třicet let se díky vylepšeným vlastnostem, pokrokům ve výrobní technologii a designu staly plastové obaly v průměru o 25 % lehčí (pozor, to neznamená tenčí), což vede jen v západní Evropě k ročnímu poklesu o téměř 6,2 tun plastů. Plast v oceánech pochází z 80 % z rozvojových zemí, které zatím nemají komplexní systém jeho sběru a třídění.
Graf: Pouze 4 % ropy vytěžené na celém světě se používá pro výrobu plastových obalů
Plast je jedním z nejkontroverznějších materiálů. Jeho objev odstartoval v 80. letech 19. století revoluci v průmyslu, gastronomii a módním odvětví. Díky jeho vynikajícím vlastnostem stále nedokážeme plast nahradit v medicíně, potravinářském a automobilovém průmyslu, v kosmonautice, při výrobě elektroniky atd. Všech jeho výhodných vlastností můžeme využívat pouze realistickým přístupem k výrobě, použití a recyklaci plastů. Při správném zacházení je přínos plastu pro společnost i životní prostředí nezpochybnitelný. (3.6. 2022)
Graf: Plastové obaly představují pouze malou část obalového odpadu
Graf:  Pet je udržitelný obalový materiál