Plovací pás

 

Římský dějepisec Plutarch se zmiňuje o korkovém pásu, s nímž přeploval Tiberu ř. 390 př. Kr. jeden válečný posel. Plovací pásy naplněné vzduchem jsou vyobrazeny již na asyrském reliéfu někdy z let 880 př. Kr. V středověkých technických rukopisech (v Kyeserově i v jiných) je p. p. znázorněn často. První kaučukový p. p. se objevuje v Anglii r. 1846. Plechový p. p. v podobě velkého kola se vyskytuje v náčrtcích Leonarda da Vinci.