Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonsoov nabírá jaderné palivo

V Murmanském přístavu probíhá plnění reaktorů plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov jaderným palivem. Operace začala 25. července 2018 a zavezení všech 242 kazet potrvá týden a půl.
„Na jaře letošního roku jsme úspěšně převezli plovoucí jadernou elektrárnu bez jaderného paliva na palubě z Petrohradu, kde byla postavena, do Murmansku, kde dokončíme poslední technologické operace. Naši odborníci provádí jeden z nejdůležitějších úkolů, postupné zavážení paliva do reaktorů lodi: nejdříve do reaktoru č. 1 a pak do č. 2. Dalšími důležitými kroky, které proběhnou do konce letošního roku, budou fyzikální spouštění reaktorů a zahájení komplexních zkoušek palubních systémů. To vše proběhne po kontrole a schválení ze strany dozorného orgánu Rostechnadzor,“ říká ředitel Oddělení pro výstavbu a provoz plovoucích jaderných elektráren Koncernu Rosenergoatom Vitalij Trutněv. Tato společnost je součástí struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom a provozuje všechny ruské jaderné elektrárny.
Náměstek ředitele Oddělení pro výstavbu a provoz plovoucích jaderných elektráren Koncernu Rosenergoatom Dmitrij Alexejenko zdůrazňuje, že hlavním, co sledují během spouštění plovoucí elektrárny v Murmansku, je bezpečnost. „Přístav Atomflotu má veškerou nezbytnou infrastrukturu a odborný personál, který má zkušenosti jak se zavážením paliva do námořních reaktorů, tak s jejich spouštěním,“ říká Alexejenko.
Po dokončení zavážení paliva, fyzikálního spouštění reaktorů a všech testů bude plovoucí elektrárna pokračovat ve své cestě do města Pevěk, které leží na Čukotce. Nyní tam probíhají stavební práce na pobřežní infrastruktuře: molu, vodohospodářských stavbách a transformátorovně, které budou sloužit k zakotvení elektrárny a vyvedení jejího výkonu ke spotřebitelům. Akademik Lomonosov sem má dorazit v příštím roce a poté zahájit svůj komerční provoz.
Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov je vlajkovou lodí série mobilních jaderných bloků malého výkonu a představuje zcela nový druh energetického zdroje. Tyto bloky jsou vhodné pro odlehlé oblasti dálného severu a východu, kde mohou zásobovat elektřinou, teplem a vodou města a průmyslové podniky. Ze stejného důvodu jsou zajímavé i pro ostrovní státy, které je obtížné připojit k jednotné energetické soustavě, a pro země s nedostatkem pitné vody, protože teplo může využívat výkonná stanice pro odsolování mořské vody.
Akademik Lomonosov byl vyprojektován s velkými bezpečnostními rezervami, které mu umožňují přestát jak vnitřní tak vnější rizika včetně přírodních katastrof jako například cunami. Splňuje všechny bezpečnostní požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a neohrožuje životní prostředí.
Elektrárna je vybavena dvěma reaktory KLT-40S, které mohou mít elektrický výkon až 70 MW a tepelný výkon 50 Gcal/h, což je dostatečné pro město se zhruba 100 000 obyvateli.
V současné době Rosatom vyvíjí novou generaci plovoucích jaderných elektráren, které budou mít optimalizované parametry včetně rozměrů. Ty by měly používat dva reaktory RITM-200 o celkovém výkonu 100 MW, které jsou nyní montovány do nových jaderných ledoborců Rosatomu. (2.8.2018)