Plovoucí jaderná elektrárna připlula do Murmansku, kde „natankuje“ palivo

Ceremonie připlutí plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov do Murmansku, do domovského přístavu jaderných ledoborců, proběhla 19. května. Plavidlo má za sebou první část cesty z místa výroby do místa určení. Nyní bude do jejích reaktorů zavezeno palivo.
Do Kolského zálivu Akademik Lomonosov dorazil 17. května, dva dny dříve oproti plánu, a měl za sebou 4000 kilometrů vodami čtyř moří (Baltského, Severního, Norského a Barentsova). Slavnostní ceremonie se zúčastnili vedoucí představitelé ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, provozovatele přístavu a jaderných ledoborců Atomflot a budoucího provozovatele plovoucí elektrárny Rosenergoatom.
O úspěšném dokončení první ze dvou etap přepravy plovoucí elektrárny informoval účastníky ceremonie vedoucí Ředitelství pro výstavbu a provoz plovoucích jaderných elektráren, které patří do struktury Rosatomu, Vitalij Trutněv. Řekl, že Akademik Lomonosov byl úspěšně dotažen (plavidlo se nepohybuje vlastní silou) do Murmansku, kde bude do reaktorů zavezeno jaderné palivo a kde proběhnou komplexní zkoušky. Zdůraznil, že cestou nedošlo k žádné mimořádnosti.
Generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov uvedl: „Plovoucí jaderný blok jsme úspěšně převezli do Murmansku, zatím bez jaderného paliva na jeho palubě, a zde jej přivedeme k životu. Akademik Lomonosov je unikátním výsledkem výzkumu a vývoje ruských vědců, který nemá ve světě obdoby. Jde o první referenční vzorek mobilních jaderných zdrojů energie malého výkonu, po kterých bude podle našich odhadů v blízké době poptávka významně růst. Zájem o tyto kompetence projevují všechny ostrovní státy, kde není možné z různých důvodů vytvořit výkonnou energetickou infrastrukturu.“
Zavážení paliva do reaktorů plovoucí elektrárny má podle plánu začít v červenci 2018 a poté budou následovat několikaměsíční zkoušky správné funkce všech systémů plavidla.  Přeprava na místo určení, do Pevěku, proběhne až v příštím roce. Zde v současnosti probíhá výstavba pobřežní infrastruktury, která umožní bezpečné zakotvení elektrárny 
a vyvedení jejího výkonu na břeh, jako je molo, vodohospodářské stavby, trafostanice ad. Akademik Lomonosov se stane základním pilířem energetického systému Čukotského autonomního okruhu, v němž nahradí dosluhující Bilibinskou jadernou elektrárnu a Čaunskou uhelnou teplárnu.
Akademik Lomonosov (Projekt 20870) je pilotním projektem série mobilních jaderných bloků malého výkonu. Představuje novou kategorii energetických zdrojů využívajících ruské jaderné technologie. Kromě elektřiny bude okolní obce a průmyslové podniky (především těžící a zpracovávající zemní plyn a ropu) zásobovat také teplem a odsolenou mořskou vodou. Je určen pro oblasti Dálného severu a Dálného východu.
Plovoucí elektrárna byla vyprojektována a postavena s velkými rezervami v odolnosti, které jí umožní bezpečně přestát všechny myslitelné hrozby. Díky tomu je odolná i proti silné vlně cunami a dalším přírodním katastrofám. Všechny jaderné procesy probíhající na její palubě splňují všechny požadavky a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a nemají negativní dopad na životní prostředí.
Elektrárna má dva reaktory KLT-40S o celkovém elektrickém výkonu 70 MWe plus tepelném 50 Gcal/h, což je dostatečné pro město s přibližně 100 000 obyvateli.
V současnosti Rosatom vyvíjí druhou generaci plovoucích jaderných elektráren, které označuje jako optimalizované plovoucí energetické bloky (OPEB). Ponesou dva reaktory RITM-200, každý o výkonu 50 MWe, a budou mít menší rozměry nosného plavidla než Akademik Lomonosov. (21.5.2018)