Plynové tlakové lahve opakovaně vykazují nedostatky

Česká obchodní inspekce kontrolovala bezpečnost tlakových lahví s obsahem technických plynů, které se obvykle využívají k čepování limonád, piva nebo jiných nápojů. Inspektoři zkontrolovali 22 typů těchto výrobků a u 6 typů zjistili nedostatky.
Obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na přepravitelná tlaková zařízení – opakovaně plnitelné tlakové lahve. Při plnění a distribuci těchto lahví může docházet k závažnému porušování právních předpisů, které mohou ohrozit i bezpečnost uživatele.
V roce 2020 provedla ČOI 28 kontrol u hospodářských subjektů, které byly v postavení distributora. U nich zkontrolovala 22 typů těchto produktů a porušení právních předpisů zjistila u 6 typů výrobků. Nedostatky se týkaly povinného značení shody (1 případ), kdy výrobek byl naplněn jinou látkou, než pro kterou byl vyroben, což zákon nedovoluje.  V 5 případech chyběly údaje o určení obsahu tlakové lahve, o nebezpečí, které souvisí s obsahem. Rovněž na ní nebyla uvedena bezpečnostní upozornění, které je nutné respektovat při skladování a provozu lahve. V 1 případě chyběly předepsané informace v českém jazyce.
Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila 4 pokuty příkazem na místě v celkové hodnotě 13 000 Kč. V 1 případě vydala návrh na zahájení správního řízení za přestupek a v 1 případě uložila zákaz uvádění a dodávání na trh výrobku do doby zjednání nápravy.
Kontrolní akce prokázala opakované nedostatky týkající se tlakových zařízení na přepravu plynů, které již byly zjištěny v předchozí kontrolní akci v roce 2019, kdy ČOI zkontrolovala 5 typů tlakových lahví a nedostatky zjistila u 3 typů. (17.5.2021)