Plyny bojové

 

Smrdutými plyny se bojovalo odedávna. Důkladný recept na hrozně páchnoucí směs dal L. Fioravanti z Bononie ve svém „Compendium“ (1604), radí smíchati: terpentin, síru, čertovo lejno, lidské výkaly a lidskou krev. V pol. 17. století navrhoval něm. alchymista J. R. Glauber, aby se ve válce s Turky užívalo plynových granátů (plněných terpent. silicí a kyselinou dusičnou). Za válek napoleonských navrhl jeden anglický chemik, aby se granáty plnily kyanovodíkem. R. 1854 byl angl. ministerstvu války předložen návrh na plnění pum kakodylem (arsenovou sloučeninou). Ve velkém bylo b. p. užito po prvé až r. 1914.