Plyny zkapalněné

 

Většinu plynů se podařilo zkapalnit, chemicky neb užitím tlaku, Faradayovi a Northmoreovi v 20. letech 19. století. Pro praktickou potřebu upravil zkapalňovací způsob r. 1830 Natterer. Nesnadněji zkapalnitelné p. byly zkapalněny postupně takto: r. 1878 kysličník uhličitý Raydtem a kysl. siřičitý Pictetem, r. 1881 čpavek (v Americe), r. 1882 kyslík bratř. Brinovými, r. 1888 chlor Báden. továr. sody, r. 1895 vodík Lindem, r. 1903 dusík Knietschem a r. 1908 helium Kammerling-Onnesem.