PNS investuje do automatizace provozu

První novinová společnost a.s. (dále PNS), která je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a současně se věnuje doručování adresných a neadresných zásilek, zprovozní ve svém logistickém centru v Praze automatizovanou třídicí linku. Bude určena pro třídění remitendy (neprodaných výtisků tisku, které se vrací zpět vydavatelům) a adresných zásilek (dopisů). Zkušební provoz linky bude zahájen v srpnu letošního roku. PNS investicí v řádu desítek milionů zautomatizuje významnou část logistických procesů.
„Je to velký technologický skok, který nás dostane mezi evropské lídry v oblasti distribuce tiskovin a adresných zásilek. Zlepšíme kontrolní mechanismy v celém procesu třídění adresných zásilek. Digitální třídění bez potřeby lidského zásahu ještě sníží už dnes minimální chybovost při zatřídění zásilek do doručovacích okrsků a zlepší sledování pohybu zásilek,“ shrnuje hlavní přínosy nové technologie Vít Rozsypal, předseda představenstva PNS. Samozřejmostí je úspora náročné lidské práce, pozitivní dopad na produktivitu, spolehlivost a bezpečnost. V oblasti remitendy se očekává odstranění chyb a zásadní snížení reklamací ze strany prodejců tisku týkajících se zaúčtování vracených titulů.
Linka Simex Flexi bude postavená na třídicích technologiích německého koncernu BÖWE SYSTEC a softwarovém řešení postaveném na modulech WMS od společnosti aeqoom technologies s.r.o, která zároveň zajišťuje integraci celého systému. PNS bude poté jako jediná společnost ve střední Evropě strojově třídit všechny běžné formáty, včetně formátů C6/5, C5, C4. Zařízení umožní vytřídit až 60 000 adresných zásilek nebo 24 000 tiskových titulů za hodinu.
Do budoucna PNS počítá s dalším rozšířením třídicích kapacit. V pražském logistickém centru PNS zvažuje také zahájení automatizovaného třídění distribuovaných časopisů.
První novinová společnost a.s. je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a po fúzi se společnostmi PNS Grosso s.r.o. a Mediaservis s.r.o. také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou MAFRA, a.s. (37,51 %), VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %) a CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %). (17.7.2020)