Po rapidním úbytku heren rozjíždí Ministerstvo financí IT systém na ochranu občanů před hazardem

Česko už není kasinem Evropy, zákon o hazardních hrách funguje. Počet provozoven hazardu oproti období jejich největšího rozmachu v roce 2012 klesl ze 7542 na 1801, tedy na čtvrtinu. Díky možnosti obcí suverénně rozhodovat o hazardu na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek je v současnosti v České republice 457 obcí s celoplošným zákazem hazardu na svém území, 198 obcí přistoupilo k regulaci prostřednictvím stanovení povolených míst, kde na jejich území hazard provozovat lze a 65 obcí zvolilo cestu vymezení míst, kde je provozování zakázáno.
Zásadně se tím snížila dostupnost hazardu na našem území a spolu s náběhem ochranných opatření se postupně výrazně snižuje riziko pro vznik patologického hráčství, což je hlavní cíl nové regulace. Díky řádnému zdanění hazardu, boji s daňovými úniky a podvody a nekompromisnímu přístupu k pokusům o jeho nelegální provozování, vzrostl daňový výnos z hazardu mezi lety 2013 a 2018 z 8,1 mld. Kč na 9,8 mld. Kč, tj. o 1,7 mld. Kč.
„V loňském roce došlo k přepovolení drtivé většiny kamenných provozoven. Platí v nich všechny adiktologické brzdy; povinná registrace hráčů, nabídka sebeomezujících opatření, povinné přestávky ve hře a zavírací doba nebo omezení reklamy,“ vypočítala ministryně financí Alena Schillerová a dodala, že hazard již téměř zcela vymizel z hospod, restaurací a barů, kde byl v minulosti povolován v rámci tzv. zvláštních provozních režimů. „V tomto režimu je v provozu už jen několik desítek posledních automatů, kterým doběhnou zbývající povolení v tomto roce a nebudou obnovena. Zákon o hazardních hrách hazard v hospodách a barech neumožňuje z důvodu jeho vysoké rizikovosti pro vznik závislosti,“ vysvětlila Alena Schillerová.
V oblasti internetu výborně zafungovala možnost zařazení ilegálního provozovatele na tzv. blacklist. Takovému provozovateli je blokován platební účet a internetová stránka. „Samotná možnost blokace měla velmi silný preventivní efekt, z trhu se dobrovolně stáhly desítky ilegálních provozovatelů. Na blacklistu je jich pouze devět, což považuji za velký úspěch. Nenaplnily se černé scénáře kritiků tohoto opatření, kteří strašili cenzurou internetu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Daří se minimalizovat existenci ilegálních internetových i kamenných provozoven. Pravomoc kontrolovat dodržování regulace hazardu a postihovat její ignorování získala s účinností nového zákona Celní správa. „Provedli jsme přes tři a půl tisíce kontrolních akcí a zjistili zhruba tisíc pět set pochybení. Odhalili jsme přes pět set černých heren, kde jsme zabavili tisíc sto padesát automatů, tisíc šest set kvízomatů a více než pět milionů korun v hotovosti. Ve třiceti sedmi případech jsme zahájili úkony trestního řízení,“ sdělil generální ředitel Celní správy Milan Poulíček.
Průlom v regulaci hazardu nyní vstupuje do své druhé fáze, kterou je vybudování IT systému na ochranu občanů před hazardem.
„Po razantním omezení ilegálního hazardu, zpřísnění podmínek pro provozovatele a zavedení souboru ochranných opatření proti vzniku závislosti je posledním zbývajícím krokem v moderní a funkční regulaci hazardu vybudování příslušného IT systému včetně registru vyloučených hráčů,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Rejstřík vyloučených hráčů zamezí v hraní příjemcům dávek v hmotné nouzi, dlužníkům v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají,“ doplnila Alena Schillerová.
Ministerstvo financí totiž podepsalo smlouvu s dodavatelem tohoto systému. Ten bude poskytovat podporu při kontrolní a dozorové činnosti všech dotčených orgánů. V platnost také vstoupila vyhláška, která stanovuje způsob oznamování a zasílání informací provozovatelem hazardních her, rozsah přenášených dat a technické parametry přenosu.
Informační systém usnadní komunikaci mezi státními institucemi, které se podílejí na správě daně nebo vykonávají působnost v oblasti provozování hazardních her. Do systému budou zapojeny i města a obce, které mají výlučnou pravomoc regulovat herny a kasina na svém území.
Informační systém pro dohled nad hazardními hrami se skládá ze třech částí, správní, dozorové a analytického modulu. Správní část funguje jako centrální místo pro správu informací a dokumentů nezbytných pro regulaci hazardních her. Informační systém v této části soustřeďuje všechny úkony související s vydáváním povolení, kontrolní činností. Dozorová část zajišťuje podporu registrace hráčů a vedení rejstříku osob vyloučených z hraní hazardních her.
Třetí část AISG, analytický modul, nebyla součástí veřejné zakázky, neboť bylo rozhodnuto, že bude dodáván in house. Analytický modul bude shromažďovat veškerá finanční a herní data, jejichž formát předepisuje vyhláška k pasivním přístupům, která byla dne 11. 12. 2018 notifikována Evropskou komisí bez jakýchkoli připomínek. Výstupem budou reporty a analýzy potřebné pro výkon dozoru a kontroly nad hazardními hrami.
Pracovníci dozorových orgánů budou v rámci informačního systému pracovat pouze s pseudonymizovanými identifikátory, tedy nikoliv jménem, příjmením ani osobními údaji jednotlivých hráčů.
Nový zákon o hazardních hrách jako celek nabyl účinnosti 1. ledna 2017. Původní zákon o loteriích z roku 1990 byl již zcela zastaralý, nový zákon oblast hazardu upravuje komplexním a moderním způsobem. Již v průběhu roku 2017 vyčistil český trh s hazardem na internetu od drtivé většiny ilegálních provozovatelů, kteří ignorovali původní regulaci a vyhýbali se daňovým povinnostem. V oblasti land-based hazardu zavedl dvoustupňové povolovací řízení a eliminoval tzv. zvláštní provozní režimy, tzn. hazard v restauracích, barech či benzinových pumpách. Zákon o hazardních hrách v přechodných ustanoveních počítal s vytvořením informačního systému, včetně rejstříku vyloučených hráčů, jejichž správcem bude Ministerstvo financí. (6.2.2019)