Počet digitalizujících netechnologických firem se za posledních pět let zvedl dvojnásobně, za světem ale stále zaostáváme

V roce 2010 investovalo celosvětově do implementace digitálních technologií 4 % netechnologických společností, v loňském roce už se jednalo o více než 22 %. Inovační studio Pixelmate odhaduje, že v současné době se u nás podíl netechnologických firem ochotných digitalizovat pohybuje kolem 15 %, což je téměř dvakrát více než před pěti lety. Valuace světových společností, které investovaly do digitálních technologií, se zvýšila o 7 % až 21 % (a každým rokem vzrůstá až o 12 %), celkové příjmy pak o 3 až 9 %.
Z dat průzkumu Going Digital, který vypracovala Hardvard University dále vyplývá, že investice do digitalizace dosáhnou v roce 2022 celosvětově téměř dvou bilionů dolarů. Za pět let by se tak investice měly zvednout o 16,7 %. Celosvětový vzestupný trend kopíruje dle Pixelmate také Česká republika. Tendence digitalizovat je u nás ale pomalejší, ačkoli si většina firem uvědomuje, že bez digitalizace ztratí efektivitu, a tím i konkurenceschopnost.
Digitalizace ve smyslu ochoty inovovat u nás probíhá pomaleji než v zahraničí. Firmy ji totiž chápou jen jako nutné zlo. Tím se od zahraničí hodně lišíme. Firmy, které si včas uvědomily tlak na digitalizaci, mají výhodu. U nás v současné době digitalizuje asi jen 15 % středně velkých společností, a dokonce méně než 10 % korporátů, přičemž je k tomu většinou nutí samotný trh nebo konkurence. Nejblíže k zavádění nových technologii mají pochopitelně startupy. Z korporátů se nejvíce digitalizuje v bankovním a finančním odvětví, naopak nejvíce zaostávají přepravní firmy a gastro. Z naší zkušenosti také vyplynulo, že malé firmy z výrobních oborů nebo dopravní společnosti si neuvědomují, že potřeba digitalizovat se vztahuje také na ně,” říká spoluzakladatel Pixelmate Matyáš Mandík
Podle IDC bude v příštím roce 30 % firem vyčleňovat 10 % z příjmů pro naplňování své digitální strategie. U nás to bude zhruba poloviční počet firem, které budou ochotny vyčlenit 10 % svých příjmů.
Digital marketing institute zjistil, že 60 % profesionálů se bojí změny v souvislosti s digitalizací. Firmy se obávají výše finanční investice. Ačkoli důležitost a nezbytnost digitalizace si uvědomují.
Na otázku financování digitalizace není možné pohlížet v úrovni celkové investice. Je třeba si uvědomit, kolik peněz je potřeba na to, aby firma mohla například začít vydělávat v onlinu, a spočítat si profitabilitu takového kroku. Naše konkrétní zkušenost s jednou velmi známou sportovní značkou, která 20 let neřešila online, to potvrzuje. Když jsme této firmě automatizovali proces pro objednávání zboží od velkoodběratelů, hned po prvním měsíci jsme podíl online aktivit na celkových tržbách zvedli ze 4 % na 17 % a od té doby číslo neustále roste. U velkoodběratelů jsme zvedli nákupy o 6 %, což považuji za vynikající číslo,” doplňuje Mandík. (1.10.2019)