Počet registrací podniků a bankrotů se v EU ve 3. čtvrtletí 2021 snížil

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 se registrace nových podniků v EU ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížily o 3,4 %. Snížily se i vyhlášené bankroty (o 1,3 %).
Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Eurostat. Text představuje několik zjištění z podrobnějšího článku Statistics Explained .
Ve třetím čtvrtletí roku 2021 byl počet registrací podniků o 5 % vyšší než ve stejném období roku 2019, před krizí COVID-19, přičemž počet vyhlášení bankrotů se za stejné období snížil o 26 %.
Ve všech sektorech ekonomiky (průmysl, stavebnictví, tržní služby) došlo ve třetím čtvrtletí 2021 k mírnému poklesu počtu registrací nových podniků. Čísla však zůstala výrazně nad úrovněmi před COVID-19 (4. čtvrtletí 2019) pro odvětví dopravy, informací a komunikací.
Zatímco ve stavebnictví i peněžnictví a pojišťovnictví ve třetím čtvrtletí 2021 počet prohlášení konkurzů vzrostl, v dopravě, ubytování a stravování, obchodu a také informací a komunikací nadále klesal.
Zdroj: Eurostat (17.11.2021)