Počítače a internet definitivně ovládly ordinace českých lékařů

V roce 2017 měla drtivá většina samostatných ordinací lékaře ve své ordinaci počítač, 95 % z nich bylo zároveň připojeno k internetu. Nejčastěji nabízeli on-line služby gynekologové, největší rezervy měli zubaři.
Pouze tři procenta českých lékařů neměla v roce 2017 ve své samostatné ordinaci k dispozici počítač (celkově mělo počítač 97 %). Od roku 2007 se o 28 procent zvýšil počet ordinací připojených k internetu. V případě lékáren je situace ještě lepší. Všechny lékárny měly v roce 2017 počítač a téměř všechny byly zároveň připojeny k internetu (97 %).
Vlastní webové stránky mělo ve stejném roce 63 % lékáren, ale ani ne čtyři z deseti lékařských ordinací. Nejčastěji mají vlastní webové stránky ordinace gynekologů (57 %), nejméně pak zubaři (25 %). Také v této oblasti došlo od roku 2007 ke značnému nárůstu podílu zdravotnických zařízení využívajících internet. U lékáren došlo k více než zdvojnásobení, počet samostatných ordinací lékaře s webovými stránkami vzrostl více jak trojnásobně.
On-line konzultace s lékařem či zdravotnickým zařízením prostřednictvím webových stránek může být alternativou k získávání informací přes internet. Lidé mohou pokládat dotazy týkající se jejich zdraví, na které lékař odpoví e-mailem, nebo v případě veřejných konzultací odpověď zpřístupní na webových stránkách ordinace. Tuto možnost nabízelo v roce 2017 pouze 12 % všech ordinací.
On-line konzultace nejčastěji nabízeli gynekologové (27 %). Vyšší podíl lékařů nabízejících tuto službu byl také u pediatrů 
(20 %), naopak nejmenší připadá na zubní lékaře (4 %).
Vedle možnosti on-line konzultace nabízejí někteří lékaři také možnost objednat se na vyšetření nebo zdravotní zákrok prostřednictvím on-line formuláře. Takový formulář je odesílán přímo z webových stránek dané ordinace nebo prostřednictvím systému elektronického objednávání. Možnost on-line objednání v roce 2017 nabízelo 13 % ordinací.
Ve stejném roce umožňovalo 18 % lékařů svým pacientům zažádat on-line o nové, nebo opakované vystavení lékařského předpisu. Elektronický recept následně obdrží pacient e-mailem nebo prostřednictvím SMS kódu, kterým se identifikuje lékárníkovi. Z pohledu jednotlivých typů privátních ordinací nabízeli v roce 2017 tuto možnost nejčastěji gynekologové (25 %) a praktičtí lékaři pro děti a dorost (20 %). Naopak, nejméně tuto službu (stejně jako u většiny ukazatelů) poskytovali zubní lékaři (6 %).
Samostatné ordinace lékaře vykazovaly v jednotlivých krajích České republiky značné rozdíly v míře poskytování on-line služeb svým pacientům. Dominoval Pardubický kraj s podílem 16 % za on-line objednání se k lékaři a 15 % za on-line konzultace. Nejnižší podíl u on-line objednávání vykázala Vysočina (6 %), u on-line konzultací Karlovarský kraj (8 %). (26.4.2019)