Počty smrtelných napadení v Evropě klesají

Míra úmrtnosti související s násilnými útoky v Evropské unii klesá. Nejhorší situace byla v roce 2016 v pobaltských státech, nejméně útoků zaznamenala Velká Británie. Česká republika se řadí mezi členské země s velmi nízkým výskytem smrtelných napadení.
Napadení EU
Z celkového počtu 5,1 milionu hlášených úmrtí v roce 2016 bylo celkem 3 300 (0,06 %) zapříčiněno fyzickým útokem a následnou smrtí napadeného. Většinu obětí tvořili muži (65 %). V roce 2002 (v prvním roce, za který jsou údaje k dispozici) činila míra 1,3 úmrtí na 100 000 obyvatel. Od té doby se postupně snižovala až na hodnotu 0,6 v roce 2016.
Příliš horké Pobaltí
Mezi členskými státy EU drželo v roce 2016 neblahý rekord Lotyšsko se 4,6 úmrtí spojených s násilným útokem na 100 000 obyvatel. Vysokou míru úmrtnosti po napadení zaznamenaly také další dva pobaltské státy Litva (3,6) a Estonsko (2,7). Naopak nejnižší byla ve Velké Británii (0,1). Za ní následovalo osm členských států s mírou 0,5, a to Lucembursko, Dánsko, Německo, Francie, Rakousko, Česko, Itálie a Irsko. V ČR došlo v roce 2016 ke třiapadesáti útokům s následkem smrti, z toho 27 obětí byli muži a 26 ženy. (26.9.2019)