Podíl obnovitelné energie v EU dosáhl 18,0 %, Česko plní své závazné cíle

V roce 2018 dosáhl podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii 18,0 % a vzrostl ze 17,5 % v roce 2017 a na více než na dvojnásobný podíl proti roku 2004 (8,5 %), což byl první rok, za který jsou údaje k dispozici.
Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie je nezbytné pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Závazkem EU je dosáhnout 20 % své energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 a nejméně 32 % do roku 2030.
Z 28 členských států EU již 12 z nich dosáhlo podílu rovného nebo vyššího, než jsou jejich národní závazné cíle pro rok 2020: Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Kypr, Finsko a Švédsko. Čtyři členské státy jsou blízko ke splnění svých cílů (tj. méně než 1 procentní bod (pp)), devět je mezi 1 a 4 pp, zatímco tři státy jsou 4 nebo více pp od svých cílů.
Švédsko má nejvyšší podíl, nejnižší Nizozemsko
V roce 2018 se podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie zvýšil u 21 z 28 členů ve srovnání s rokem 2017, zatímco v jednom členském státě zůstává stabilní a v šesti klesá. Od roku 2004 však ve všech členských státech výrazně vzrostl.
Švédsko mělo zdaleka nejvyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů v roce 2018 (54,6 %) před Finskem (41,2 %), Lotyšskem (40,3 %), Dánskem (36,1 %) a Rakouskem (33,4 %). Na opačném konci škály byl nejnižší podíl obnovitelných zdrojů registrován v Nizozemsku (7,4 %). Nízké podíly, méně než deset procent, byly také zaznamenány na Maltě (8,0 %), Lucembursku (9,1 %) a Belgii (9,4 %).
Nizozemsko a Francie: nejdále od svých cílů
Každý členský stát EU má svůj vlastní cíl v rámci Evropy 2020. Vnitrostátní zaměření zohledňují různé výchozí body, potenciál obnovitelné energie a ekonomická výkonnost. Rumunsko je od svého národního cíle do roku 2020 vzdálené 0,1 procentního bodu (pb). Maďarsko, Rakousko a Portugalsko jsou méně než 1 pb a Německo, Lucembursko a Malta zhruba 2 pb od svých záměrů pro rok 2020.
Na opačném konci stupnice je Nizozemsko (6,6 pb), Francie (6,4 pb), Irsko (4,9 pb), Spojené království (4,0 pb) a Slovinsko (3,9 pb). Zdroj Eurostat (23.1.2020)