Podíl předčasně narozených dětí v Česku klesá

V posledních deseti letech se děti nejčastěji rodily ve 41. týdnu těhotenství, kdy se tak narodilo celkem 30 % živě narozených dětí. Podíl předčasně narozených dětí, tedy před 37. dokončeným týdnem těhotenství, poklesl. Průměrná porodní hmotnost novorozenců naopak roste.
Předčasně se v loňském roce narodilo 7,2 tisíce dětí, což je o 1,5 tisíce méně než v roce 2011. Celkový počet živě narozených dětí byl přitom v roce 2020 oproti počátku desetiletí o 1,7 tisíce vyšší. Podíl předčasně narozených dětí na celkovém počtu živě narozených dětí se tak snížil z 8,0 % na 6,7 %. „Necelá třetina všech děti se rodí ve 41. týdnu těhotenství. Ve 40. týdnu těhotenství pak další čtvrtina živě narozených,“ uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Dětí narozených ve 42. týdnu těhotenství a později bylo loni 18,8 %, podobně jako dětí narozených ve 38. a 39. týdnu těhotenství, kterých bylo 18,7 %.
„Nejvyšší podíl předčasně narozených dětí se vyskytuje mezi velmi mladými matkami do 20 let, a to více než deset procent. Druhý nejvyšší podíl pak vykazují čtyřicetileté a starší matky, jimž se loni předčasně narodilo 8,5 % dětí. V jejich případě se však tento podíl za posledních deset let snížil o tři procentní body,“ říká Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ. Ženám ve věku 20–24 let se v roce 2020 předčasně narodilo 7,4 % dětí, podobně jako ženám ve věku 35 až 39 let (7,1 %). Nejnižší podíl předčasně narozených dětí byl zaznamenán u žen ve věkové skupině 25–29 let, konkrétně 6,1 %, a dále u žen ve věku 30 až 34 let (6,4 %). I v těchto věkových kategoriích se procento předčasně narozených dětí mírně snížilo.
S délkou těhotenství souvisí porodní hmotnost dítěte. Předčasně narozené děti se loni rodily s průměrnou porodní hmotností 2 272 gramů, což je o 1 222 gramů méně než u dětí narozených ve 41. týdnu těhotenství. „Průměrná hmotnost novorozenců v posledních sedmi letech mírně roste a u loni narozených dětí činila 3 319 gramů. V případě živě narozených chlapců byla 3 383 gramů, dívky se v roce 2020 rodily v průměru s hmotností 3 252 gramů,“ dodává Terezie Štyglerová.
Více informací o narozených dětech a jejich rodičích, ale i dalších charakteristikách demografického vývoje v roce 2020 naleznete v aktuální publikaci ČSÚ Vývoj obyvatelstva České republiky. (5.10.2021)