Podle průzkumu CzechTrade očekává letos třetina exportérů zvýšení vývozu do Německa, pro tři čtvrtiny je kurzová nestabilita významným rizikem

Z českých exportérů do Německa, kam míří jedna třetina tuzemského exportu, očekává podle aktuálního průzkumu 
34 % meziroční zvýšení vývozu k našim západním sousedům, 28 % z nich naopak očekává pokles. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který vypracovala agentura CzechTrade ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz.
„Každá osmá firma, která do Německa vyváží, zaznamenala propad objednávek do této země kvůli brexitu, protože jejich výrobky či služby jsou dále reexportovány do Velké Británie. Mezi exportéry panuje i obava z výkyvů kurzu koruny k euru. 72 % respondentů vnímají kurzové riziko jako významný problém, neboť zhoršení kurzu může podstatně ztížit exportní aktivity mnoha z nich,“ uvádí generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.
Firmy na základě průzkumu očekávají pomoc od státu, přičemž za nejpřínosnější považují zprostředkování poptávek od zahraničních firem, konkrétní asistenční služby a organizaci společných účastí českých firem na veletrzích v zahraničí. „Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Díky ní budeme moct agenturní služby ještě více přizpůsobit potřebám našich klientů,“ dodává Doležal.
Exportéři také požadují lepší propagaci České republiky v zahraničí jakožto země s výrobky a službami s vyšší přidanou hodnotou a otevření druhé německé kanceláře agentury CzechTrade v Mnichově. „V loňském roce jsme v Německu pracovali pro 229 českých firem. Dominovali klienti ze strojírenství, elektrotechnického a potravinářského průmyslu.
V poslední době se na nás obrací více inovativních firem. Aktuálně pracujeme například pro výzkumné centrum Západočeské univerzity a hledáme uplatnění pro inovativní technologii laserového texturování pro vysokorychlostní vytváření funkčních povrchů,“
poznamenává Adam Jareš, ředitel německého zastoupení agentury CzechTrade v Düsseldorfu.  
O průzkumu
Průzkumu se účastnilo 144 českých firem, které exportují do Německa. 85 % z nich zaměstnává méně než 250 zaměstnanců. Respondenti se oborově zaměřují nejvíce na zpracovatelský průmysl (56 %) a strojírenství (22 %). Dále se objevoval obchod, služby, stavebnictví a jiné. Čtyři z pěti dotázaných exportují do Německa déle než pět let. (6.6.2019)