Podle průzkumu ING dvě pětiny Čechů očekávají, že si v důchodu vystačí s 15 000 až 20 000 Kč. Museli by ale mít našetřeno až 1,6 milionu

Tři pětiny Čechů soudí, že by se do důchodu mělo odcházet nejpozději v 60 letech, 37 % plánuje podzim života strávit aktivně, a proto si spoří.
Nejnovější průzkum banky ING realizovaný mezi pracujícími lidmi ve věku 50–65 let mj. hledal odpovědi na otázky, jaké plány mají Češi na důchod a kolik si myslí, že budou potřebovat peněz na aktivní vyžití. Dvě pětiny Čechů si myslí, že si v důchodu vystačí s 15 000–20 000 Kč, na důchod si ale téměř polovina odkládá nepravidelně. Pětina Čechů si spoří proto, aby mohli do důchodu odejít dříve. Tři pětiny za ideální čas odchodu do penze považují věk před 60. narozeninami.
Třetina dotázaných (37 %) očekává, že si v důchodu vystačí maximálně s 15 000 Kč měsíčně, další dvě pětiny (42 %) očekávají, že se budou se svým měsíčním rozpočtem složeným ze státního důchodu, úspor a výnosů z investic pohybovat mezi 15 000 a 20 000 Kč. Každý šestý si myslí, že na jeden měsíc bude potřebovat 20 000 až 25 000 Kč. Životní náklady mezi 25 000 a 30 000 Kč měsíčně očekávají 4 % Čechů. Zbylí respondenti tuší náklady vyšší než 30 000 Kč.
„Vezměme v úvahu předpoklad dvou pětin dotázaných, tedy že si v penzi vystačí s 15 000–20 000 Kč. Uvážíme-li, že výše průměrného důchodu dosáhne od ledna 2020 výše 14 400 Kč a penzisté budou tuto částku pobírat podle statistik ČSSZ průměrně 24 let a 3 měsíce, vyjde nám, že by člověk odcházející z práce do výslužby měl mít našetřeno 174 600 až 1 629 600 Kč,“ propočítává Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING Česká republika. Pro ty, kteří počítají spíš s 
21 000–25 000 Kč měsíčně, by pak byly ideální úspory na podzim života ve výši dvou až tří milionů korun.
„Podle výsledků průzkumu si dvě třetiny budoucích penzistů se státním důchodem 14 400 Kč nevystačí. Spořit si mimo jiné také na penzi je vhodné už od první výplaty, jakkoliv se to zdá být pro mladé lidi v nedohlednu,“ doporučuje Radek Sedlář. Nejčastěji lidé šetří 1 000 až 3 000 Kč, tuto částku ukládá více než třetina dotázaných. Do 5 000 Kč spoří tři čtvrtiny respondentů. 10,5 % si měsíčně spoří 5 000–10 000 Kč a čtyřem procentům se dokonce daří uspořit více než 10 000 Kč. Téměř polovina účastníků průzkumu ovšem spoří nepravidelně a deseti procentům se nedaří odkládat žádná částka.
Pětina Čechů si spoří proto, aby mohli do důchodu odejít dříve
Dostatečné úspory dávají lidem v předdůchodovém věku volnost v rozhodování, jestli chtějí odejít do penze dříve. A to i těm nízkopříjmovým. Podle výsledků průzkumu si na předčasný důchod spoří nejčastěji Češi s příjmy 10 000 až 20 000 korun měsíčně. V jejich případě pak není pokles životní úrovně v důchodu až tak markantní,“ komentuje Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING Česká republika.
Nadpoloviční většina dotázaných (61 %) se domnívá, že by se mělo do penze odcházet nejpozději v šedesáti letech. 31 % si myslí, že ideální věk je mezi 61 a 64 lety, a necelá desetina Čechů se domnívá, že by to mělo být v 65 letech i později, podle chuti pracovat. Stát se pracujícím důchodcem plánuje 17 % padesátníků pod 54 let. Ve věku 60–65, tedy těsně před důchodem, stále cítí dost sil na práci 39 % lidí. „Vypadá to, že čím jsou lidé starší, tím více chtějí žít jako doposud. Je dobře, že mají pořád chuť pracovat. Je to výhodné jak pro ně, tak pro stát. Když budou i nadále pracovat, mohou se lépe zabezpečit na dobu, kdy bude důchod jejich jediným příjmem,“ soudí Radek Sedlář.
Jaké plány mají Češi se svými úsporami
Více než třetina účastníků průzkumu (37 %) se těší, až si v důchodu díky svým úsporám užije aktivní stáří, bude utužovat své zdraví, vzdělávat se nebo chodit do společnosti, a proto si spoří. 19 % lidí by si chtělo udělat radost zážitkem nebo cestováním, 11,5 % si přeje koupit vysněnou věc, což uvedlo 3× více padesátníků než šedesátníků. Téměř každý desátý dotázaný by rád přispěl svým dětem a vnoučatům, přičemž muži zaškrtávali tuto odpověď dvakrát častěji než ženy. Jen 5 % plánuje rozmnožit své úspory a necelých 18 % lidí si do budoucna nic zvláštního neplánuje.
Právě na podporu rodiny a vnoučat chce 27 % Čechů vydat v penzi největší část peněz, která jim zbyde po zaplacení základních životních potřeb (jídlo, bydlení a zdravotní péče). Čtvrtina respondentů očekává, že největší výdaje bude mít s cestováním. Do péče o sebe chce investovat 24 % dotázaných. Především za koníčky plánuje utrácet 17 % lidí. Zbylí respondenti využijí největší podíl peněz na jiné účely. (16.12.2019)