Podle prvních odhadů se očekává mírný pokles úrody obilovin i řepky

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 784 tis. tun a řepky 1 135 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 234 tis. tun nižší (−3,3 %) a řepky se sklidí o 22 tis. tun méně (−1,9 %).
Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 784 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 234 tis. tun nižší (−3,3 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 5,42 t/ha (−1,8 %), tak úbytek osevních ploch na 1 251 tis. ha (−1,7 %). Odhad sklizně základních obilovin je o 2,5 % nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra −3,7 %; hektarový výnos +1,2 %).
Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy (31,5 %). Odhadovaná sklizeň 4 445 tis. tun je meziročně o 271 tis. tun nižší (−5,8 %). Na poklesu produkce se podílí především snížení osevní plochy na 775 tis. ha (−4,9 %) a také nižší hektarový výnos 5,74 t/ha (−0,9 %).
Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103 tis. tun, o 7,3 % více než vloni, díky navýšení hektarového výnosu o 11,7 % na 4,29 t/ha. Osevní plocha pšenice jarní proti loňsku poklesla o 3,9 % na 24 tis. ha a ve srovnání s průměrem posledních deseti let se propadla téměř o polovinu (−48,0 %).
Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější obilovině, se podle odhadu sklidí 1 081 tis. tun, téměř stejně jako v loňském roce (+0,6 %). Osevní plocha jarního ječmene se rozšířila o 2,6 % na 217 tis. ha. Hektarový výnos 4,97 t/ha je meziročně o 2,0 % nižší.
Ječmene ozimého se letos sklidí 625 tis. tun, meziročně o 3,0 % méně, kvůli nižšímu hektarovému výnosu 5,45 t/ha (−8,9 %). Osevní plocha se rozšířila na 115 tis. ha (+6,4 %).
Odhadovaná produkce žita 159 tis. tun se mírně zvýšila (+1,0 %) díky rozšíření osevní plochy na 31 tis. ha (+1,0 %). Hektarový výnos 5,06 t/ha je na stejné úrovni jako v loňském roce.
Předpokládaná úroda ovsa 164 tis. tun je meziročně o pětinu vyšší (+22,2 %), a to jak díky rozšíření osevní plochy na 47 tis. ha (+9,9 %), tak vyššímu odhadovanému hektarovému výnosu 3,51 t/ha (+11,1 %).
Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 207 tis. tun a je meziročně o 6,0 % vyšší v důsledku rozšíření osevní plochy na 42 tis. ha (+6,1 %) při mírném poklesu výnosu na 4,92 t/ha (−0,2 %).
Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou a letos zabírá 15,0 % z celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 3,0 % na 368 tis. ha. V důsledku toho je očekávaná sklizeň 1 135 tis. tun o 1,9 % nižší než loňská úroda i přes mírné navýšení hektarového výnosu na 3,08 t/ha (+1,0 %). Předpokládaná produkce řepky je o 9,3 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem. Na tomto poklesu se podílí nižší výměra (−5,5 %) i hektarový výnos (−4,0 %).
Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. 6. 2020. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2020. (3.7.2020)