Podle statistik jsou na tom české domácnosti dobře, desetinu obyvatel ale ohrožuje chudoba

Stejně jako loni předložilo i letos Ministerstvo práce a sociálních věcí vládě obsáhlou zprávu o příjmech a výdajích českých domácností. Statistiky hovoří v měřítku globální ekonomiky pozitivně, nezohledňují ale domácnosti, které žijí na pokraji chudoby.
„Přestože je ekonomika v posledních dvou letech ve výborné kondici, stále je tu významný podíl domácností, které si nemohou dovolit neočekávaný výdaj kolem deseti tisíc korun, a těch je zhruba třetina. I přes minimální nezaměstnanost si pětina rodin nemůže dovolit týdenní dovolenou mimo domov. S příjmy s menšími či většími obtížemi vychází kolem 60 % rodin, a pro převážnou většinu rodin představují náklady na bydlení významnou zátěž. Kolem milionu lidí je stále ohroženo příjmovou chudobou. To jsou hlavní argumenty, proč
budeme prosazovat změny jako je prorodinný balíček,“ uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD).
Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2018 dokládá příznivý hospodářský růst české ekonomiky. Potvrzují to zejména data plynoucí z výše mezd, platů, sociálních příjmů, finančních úspor domácností, ale také z úvěrů, spotřebitelských cen a životních nákladů. Už ale neodrážejí skeptičtější čísla, o kterých informuje např. dokument Finanční a sociální situace domácností a životní styl osob vydaný
Českým statistickým úřadem.
Příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.–3. čtvrtletí 2018
 • Průměrná měsíční nominální mzda: 31 225 Kč
 • Posílení průměrné reálné mzdy o 6,3 % a její nejvyšší zvýšení od roku 2001.
 • Sociální příjmy celkem: 399,5 mld. Kč, od roku 2017 nárůst o 18,2 mld. Kč.
 • Průměrná výše samostatně vypláceného starobního důchodu: 12 379 Kč (vzrůst o 4,8 % na, zvýšení reálné hodnota se zvýšila o 2,7 %).
 • Celkový objem půjček domácností u bank: 1 615,4 mld. Kč (dle údajů
 • ČNB)
 • Celková výše bankovních úspor domácností: 2 499,4 mld. Kč (dle údajů ČNB)
Statistika ČSÚ: podíl domácností, které si nemohou dovolit následující položky:
 • neočekávaný výdaj ve výši 10 200 Kč: 28,1 %
 • týdenní dovolená mimo domov: 25,0 %
 • možnost pravidelného zařazování masa do stravy: 7,1 %
 • dostatečné vytápění domácnosti: 3,2 %
 • problémy s placením nákladů spojených s bydlením: 3,1 %
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, www.mpsv.cz
Materiální podmínky a vybavenost domácnosti jsou dle ČSÚ ukazatele, které
odráží tzv. míru materiální deprivace. To je důležitý aspekt při posuzování celkové
životní úrovně domácnosti. Za rok 2017 byla hodnota tohoto ukazatele na úrovni
3,7 %, z toho materiální deprivací trpělo 2,9 % důchodců, 24,5 % nezaměstnaných a 11,7 % samoživitelů s alespoň jedním nezaopatřeným dítětem. (MPSV,19.2.2019)