Podmínky k omezení drezury zvířat v cirkusech

Pracovní skupina, která má připravit podmínky omezení drezury zvířat v cirkusech, se 8. 11. poprvé sešla na Ministerstvu zemědělství. Diskutovala zejména o variantách a rozsahu plánovaného omezení drezury.
Předložený návrh novely zákona na ochranu zvířat je nyní ve fázi vypořádávání připomínek vznesených v meziresortním připomínkovém řízení. S ohledem na protichůdné názory, které návrh na úplný zákaz drezury zvířat v cirkusech vyvolal, rozhodl ministr zemědělství Miroslav Toman o založení pracovní skupiny. Ta připraví podmínky pro omezení drezury zvířat.
Pracovní skupinu tvoří zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, cirkusů, Asociace svazů chovatelů koní ČR, Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Státní veterinární správy a Ústřední komise pro ochranu zvířat.
Pracovní skupina by se znovu měla sejít za tři až čtyři týdny. Výsledkem jednání by měl být návrh regulace drezury zvířat v cirkusech, který bude za MZe předložen k projednání vládě. (8.11.2018)